Afspraken gecontracteerde zorg

Jaarlijks vinden onderhandelingen plaats tussen zorgorganisaties en verzekeraars over tarieven die zorgverzekeraars bereid zijn te betalen voor de zorg voor hun verzekerden. De afgelopen maanden heeft Rivas weer onderhandeld met diverse verzekeraars over verschillende vormen van zorg in 2018. Voor u als cliënt van Rivas is het van belang te weten of uw verzekeraar een contract met ons heeft. Dat kan namelijk financiële gevolgen hebben. Daarom vinden we het zorgvuldig u hierover goed en tijdig te informeren.

Met de verzekeraars VGZ, Zilveren Kruis, CZ, Menzis, DSW en ASR (inclusief de bij deze verzekeraars aangesloten merken) heeft Rivas volledig overeenstemming weten te bereiken voor de basiszorg. Uw zorg volgens de basisverzekering wordt daarmee volledig vergoed, behoudens het eigen risico en de eigen bijdrage. Uitzondering hierop betreffen o.a. de budgetpolissen van Zekur en de basis budgetpolis van Zilveren Kruis. Voor alle budgetpolissen heeft Rivas geen contract met de zorgverzekeraars afgesloten en hiervan moet u zelf een deel van de nota betalen.

Met Multizorg VRZ (Zorg & Zekerheid, ONVZ en Eno) is alle zorg gecontracteerd behalve fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en oefentherapie door het ziekenhuis.
Met Caresq (Besured, National Academic en Promovendum) is alle zorg gecontracteerd behalve eerstelijns verblijf.

Bent u verzekerd bij een verzekeraar met wie wij geen zorg hebben gecontracteerd, dan blijft u bij Rivas nog steeds van harte welkom voor uw zorg maar het kan gevolgen hebben voor de hoogte van het bedrag dat uw verzekeraar vergoedt. Wij raden u aan vooraf contact op te nemen met uw verzekeraar om te weten of de zorg volledig wordt vergoed of slechts gedeeltelijk.

Handige link
Website van de overheid: www.ikregelmijnzorggoed.nl.

Veelgestelde vragen

Wordt uw zorg vergoed?
Of, hoeveel en welke zorg wordt vergoed, hangt af van uw polis en uw zorgverzekeraar. Bovendien heeft iedereen vanaf 1 januari 2018 een eigen risico van minimaal 385 euro. Wilt u weten of uw zorg bij Rivas/in het Beatrixziekenhuis wordt vergoed? Controleer vóórdat uw behandeling bij Rivas start of dit zo is bij uw verzekeraar. Zo komt u niet voor vervelende financiële verrassingen te staan

Heeft uw zorgverzekeraar een contract met Rivas?
Zorgverzekeraars hebben vaak weer een aantal verschillende verzekeringen en polissen. Soms met een geheel eigen merknaam en website. Dat maakt het niet altijd overzichtelijk. Het is verstandig vooraf aan uw verzekeraar te vragen of er een contract is met Rivas/Beatrixziekenhuis.

Valt uw behandeling onder de basisverzekering of de aanvullende verzekering?
De meeste (ziekenhuis)zorg valt onder de basisverzekering en wordt vergoed uit deze basisverzekering. Jaarlijks stelt de overheid vast welke zorg onder de basiszorg valt. Zorg die niet onder de basiszorg valt, wordt meestal vergoed uit de aanvullende verzekering. Informeer dus eerst bij uw zorgverzekeraar of de zorg onder de aanvullende verzekering valt en uw zorgverzekeraar deze zorg heeft gecontracteerd. Zonder dekking uit de aanvullende verzekering betaalt u die zorg zelf.

Hoe zit het met uw eigen risico?
In 2018 is het verplichte eigen risico 385 euro per jaar. Voor zorg in het ziekenhuis betaalt u de eerste 385 euro zelf. U kunt ervoor kiezen het eigen risico te verhogen tot maximaal 885 euro. Dan betaalt u minder premie. Van de ziekenhuisrekening betaalt u in dat geval 885 euro zelf. Voor zorg die onder de aanvullende verzekering valt, betaalt u geen eigen risico.

Wanneer is de behandeling gestart?
Een behandeling start bij de eerste afspraak op de polikliniek. De kosten voor de reguliere Diagnose Behandel Combinatie (DBC), de eerste 90 DBC-dagen, worden afgewikkeld op de polis die u op dat moment heeft. Ook als de DBC doorloopt in het volgende kalenderjaar en u van zorgverzekeraar of polis bent gewisseld. Bekijk hier een voorbeeld over het betalen van uw eigen risico.

Wat kost uw zorg als u niet verzekerd bent?
Als u niet verzekerd bent, dan gelden de zogenoemde speciale tarieven. Voor een beperkt deel van de DBC’s heeft de overheid het tarief vastgesteld. Het ziekenhuis moet dit bedrag bij u in rekening brengen. Voor de rest van de behandelingen heeft het ziekenhuis de tarieven vastgesteld.

Staat uw vraag hier niet bij? Stel uw vraag aan de medewerkers van de afdeling ZorgControl.