Onverzekerde patiënten

Patiënten zonder Nederlandse zorgverzekering of behandelingen die niet onder de basisverzekering vallen

Gaat u binnenkort naar het Beatrixziekenhuis of de Lingepoli voor een behandeling en heeft u geen Nederlandse zorgverzekering? Of komt u voor een behandeling die niet onder de basisverzekering valt? Op deze pagina leest u over ons beleid ‘onverzekerde patiënten’ en wat dit voor u betekent.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten (basisverzekering). Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U betaalt echter altijd een verplicht eigen risico.

Heeft u zorg nodig die niet onder de basiszorg valt, dan moet u de rekening zelf betalen. Het hangt van uw aanvullende verzekering af of u achteraf (een deel van) deze kosten van uw zorgverzekering vergoed krijgt.

Ook moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen als uw verzekeraar geen contract heeft afgesloten met het Beatrixziekenhuis, dit geldt ook voor de Lingepoli. Op deze pagina vindt u met welke zorgverzekeraars het Beatrixziekenhuis contracten heeft.

Geen zorgverzekering

Als u geen Nederlandse zorgverzekering heeft, moet u vooraf de zorg betalen. Het Beatrixziekenhuis maakt een inschatting van de kosten van uw behandeling. De afdeling Debiteurenadministratie maakt hiervoor een voorschotnota. De definitieve zorgnota kan afwijken van het reeds betaalde bedrag. U ontvangt dan op een later tijdstip een aanvullende zorgnota met het restantbedrag wat u nog moet betalen of u krijgt het teveel betaalde bedrag terug.

Zorgkosten die niet onder de basisverzekering vallen

Alle zorgkosten die niet onder de basisverzekering vallen moet u vooraf betalen. Het Beatrixziekenhuis maakt vooraf een inschatting van de kosten van uw behandeling. De afdeling Debiteurenadministratie maakt hiervoor een voorschotnota. Pas nadat u de voorschotnota betaald heeft, wordt er een afspraak ingepland voor uw behandeling. De definitieve zorgnota kan afwijken van het reeds betaalde bedrag. U ontvangt dan op een later tijdstip een aanvullende zorgnota met het restantbedrag wat u nog moet betalen of u krijgt het teveel betaalde bedrag terug.

European Health Insurance Card (EHIC)

Als u een buitenlandse verzekering heeft (binnen Europa), moet u in het bezit te zijn van een geldig EHIC/E-111 formulier of pas om de zorg in het Beatrixziekenhuis vergoed te krijgen. Met de EHIC heeft u recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf. De financiële afhandeling wordt rechtstreeks door ons verzorgd. Heeft u vragen over de EHIC, neem contact op met afdeling Debiteurenadministratie via onderstaand telefoonnummer of via factuurvragen@verwijder-dit.rivas.nl.

Internationale studenten- of reisverzekering (bijvoorbeeld OOM/AON)

Heeft u een internationale studenten- of reisverzekering, dan moet u vooraf bij de zorgverzekering melden dat er een behandeling plaats gaat vinden in het Beatrixziekenhuis. Ook moet u vooraf een voorschot aan het Beatrixziekenhuis betalen. Het uiteindelijke bedrag kan afwijken van het reeds betaalde bedrag. U ontvangt aan het eind van de behandeling een aanvullende zorgnota voor het restantbedrag wat u nog moet betalen of u krijgt het teveel betaalde bedrag terug. Deze zorgnota kan via een declaratieformulier ingediend worden bij uw eigen zorgverzekeraar.

Geen geldige legitimatie

Als u bij uw bezoek aan het Beatrixziekenhuis geen geldige legitimatie kunt overhandigen, moet u de zorgkosten vooraf betalen. Ook al heeft u een ziektekostenverzekering. U kunt dan achteraf zelf proberen de zorgnota alsnog vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar.
Baby’s krijgen bij hun eerste bezoek een noodpas. Vervolgens heeft u als ouder drie maanden de tijd om een geldig legitimatiebewijs voor uw kind te regelen. Daarna gelden de regels zoals hierboven beschreven.

Gemoedsbezwaarden

De regeling gemoedsbezwaarden is bedoeld voor mensen die vanwege hun levensovertuiging niet verzekerd willen zijn voor zorgkosten. U moet zich bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) laten registreren als gemoedsbezwaarde. Op basis van deze registratie ontvangt u een ontheffingsverklaring van het SVB. Kunt u geen ontheffingsverklaring overhandigen, dan moet u bij uw bezoek aan het Beatrixziekenhuis de zorgkosten vooraf betalen.

Vervolgbehandeling

Bij een vervolgafspraak of bij opname in het Beatrixziekenhuis wordt opnieuw beoordeeld of u voldoende heeft betaald of dat er een bijbetaling noodzakelijk is. Deze betaling moet tijdens de opname óf vooraf aan de vervolgafspraak betaald zijn.
Het uiteindelijke bedrag kan afwijken van het reeds betaalde bedrag. U ontvangt dan op een later tijdstip een aanvullende zorgnota met het restantbedrag wat u nog moet betalen of u krijgt het teveel betaalde bedrag terug.

Niet in staat de zorgnota te betalen

Als u niet in staat bent de zorgnota direct vooraf te betalen, is het mogelijk een afbetalingsregeling te treffen. Afspraken hierover worden gemaakt met afdeling Debiteurenadministratie.

Spoedeisende hulp

Als u door een acute zorgvraag niet in staat bent om de zorg vooraf te betalen, wordt de zorgnota achteraf opgemaakt en op u verhaald. Dit kan zijn als u opgenomen bent in het Beatrixziekenhuis of als u zich aanmeldt bij de spoedeisende hulp.
Bij een niet acute zorgvraag moet u, conform de informatie hierboven, de inschatting van zorgkosten zelf vooraf betalen.

Hoogte van de voorschotnota

Behandeling en/of zorg uit de aanvullende verzekering zijn op basis van ons passantentarief. Voor de overige prijzen van de voorschotnota’s, zie bijlage.

Contactgegevens

Beatrixziekenhuis (0183) 64 44 44
Afdeling Debiteurenadministratie (0183) 64 35 86

E-mailadres: factuurvragen@verwijder-dit.rivas.nl
Informatie over de zorgnota vindt u op: www.dezorgnota.nl