Prijslijst ziekenhuizen

Januari 2018

Voor mensen die niet verzekerd zijn, treft u hierbij de voor u geldende prijslijst, de zogeheten ‘Prijslijst passanten (2018)'. Deze prijzen wijken veelal af van de prijzen die met de verschillende zorgverzekeraars worden afgesproken. De producten die wij als ziekenhuis in rekening brengen zijn door de landelijke overheid vastgesteld. Wij mogen hiervan niet afwijken.

Een aantal activiteiten van een ziekenhuis wordt naast een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) afzonderlijk in rekening gebracht. Dit betreft de dure geneesmiddelen en ligdagen op de intensive care, doordat ze uitzonderlijk duur zijn. Dit geldt ook voor activiteiten waarvoor u niet wordt behandeld door een medisch specialist, zoals onderzoeken op aanvraag van de huisarts, kaakchirurgie en poliklinische bevallingen in het ziekenhuis begeleid door een verloskundige.

Welke van de 5.000 verschillende DBC-producten voor u als patiënt geldt, kan vaak pas achteraf juist worden bepaald. Vooraf is meestal lastig vast te stellen welke diagnose geldt en welke onderzoeken en behandelingen zullen plaatsvinden. Dit maakt het niet eenvoudig om patiënten vooraf te informeren over de prijs.

Bekijk de tarieven van 2016 en 2017.

Meer informatie en vragen

Voor meer informatie en vragen kijkt u op www.rivas.nl/ziekenhuiskosten. Hier vindt u onder andere een animatie met uitleg over de DBC’s. U kunt ook telefonisch contact opnemen met onze afdeling ZorgControl, via (0183) 64 45 79.