Veelgestelde vragen ziekenhuisrekening

Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Wij brengen het bedrag in rekening bij uw verzekeraar, of bij uzelf. Dit is afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent. U betaalt in ieder geval het bedrag voor eigen risico. Omdat we merken dat er veel vragen zijn over de rekening hebben we hieronder veelgestelde vragen over de ziekenhuisrekening en verzekeringen beantwoord.

Staat uw vraag hier niet bij? Stel uw vraag aan de medewerkers van de afdeling ZorgControl, bereikbaar tijdens kantooruren via telefoonnummer (0183) 64 45 79. Of via het contactformulier.

Wat factureert het ziekenhuis?

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor het behandeltraject dat u heeft doorlopen. Het behandeltraject bestaat uit de diagnose die de arts heeft gesteld en de zorgactiviteiten die zijn uitgevoerd. Voorbeelden van zorgactiviteiten zijn röntgenonderzoek, een poliklinisch consult bij de medisch specialist, een ziekenhuisopname of een operatie.

Hoe wordt de hoogte van de rekening bepaald?

De hoogte van de rekening wordt bepaald door de combinatie van uw diagnose en de bijbehorende behandeling. Deze combinatie heet Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Elke combinatie voor diagnose en behandeling heeft een vaste declaratiecode met daaraan een prijs gekoppeld. Zo wordt inzichtelijk welke prijs er bij welke behandeling hoort. Na een behandeling ontvangt uw zorgverzekeraar een rekening met de code voor de behandeling en de prijs die daarbij hoort. Soms ontvangt u de rekening zelf.

Waarom krijg ik de zelf de nota voor mijn behandeling?

Hier kunnen meerdere redenen voor zijn:

1. Er is sprake van een eigen bijdrage
De overheid heeft bepaald dat zorgkosten soms niet helemaal vergoed worden. Er is dan sprake van een wettelijke eigen bijdrage, waarvan de hoogte door de overheid is vastgesteld. U betaalt bijvoorbeeld een eigen bijdrage in het geval van een poliklinische bevalling zonder medische noodzaak in het Beatrixziekenhuis. Wilt u weten of u een wettelijke eigen bijdrage moet betalen? Neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

2. U bent niet verzekerd
Als u niet verzekerd bent op het moment dat u voor een diagnose bij de arts kwam, wordt de nota altijd aan uzelf verstuurd. Voor meer informatie over de verplichte basisverzekering of hulp bij het afsluiten van een verzekering kunt u contact opnemen met de Zorgverzekeringslijn.

3. Uw patiënt- en/of verzekeringsgegevens zijn onjuist
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw patiënt- en/of verzekeringsgegevens actueel zijn. De zorgverzekeraar kan onze ingediende declaratie afwijzen als de aangeleverde gegevens niet overeenkomen met de informatie zoals die bij de zorgverzekeraar bekend is. Als wij uw gegevens niet kunnen achterhalen, sturen wij de nota naar uw huisadres. U kunt in dit geval contact opnemen met ons opnemen. Ook is het belangrijk dat u zich heeft geïdentificeerd. Wij zijn wettelijk verplicht om de identiteit van onze patiënten vast te stellen. Dit geldt voor alle patiënten, dus ook voor kinderen.

4. Er is sprake van zorg die niet vanuit het basispakket vergoed wordt
Als de geleverde zorg niet onder het basispakket valt, krijgt u de nota altijd thuisgestuurd. Als de geleverde zorg onder uw aanvullende verzekering valt, kunt u deze nota indienen bij uw zorgverzekeraar. U krijgt deze nota dan geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van de polisvoorwaarden.

5. Er is geen geldige verwijzing
Als nieuwe patiënt heeft u voor het bezoek aan een specialist altijd een verwijsbrief nodig. U krijgt een verwijsbrief van een arts uit de eerste lijn (bijvoorbeeld uw huisarts) of van een specialist als u doorverwezen bent naar een ander specialisme of naar een ander ziekenhuis. Voor alle niet-spoedeisende hulp is dit een landelijke verplichting. Als u op eigen initiatief een afspraak maakt met een specialist, dan is een zorgverzekeraar niet verplicht om uw gemaakte zorgkosten te vergoeden. U loopt dan een groot risico dat u zelf een nota zult ontvangen. Dit geldt ook als de specialist heeft bepaald dat u niet langer onder behandeling bent en gecontroleerd wordt door uw huisarts. Mochten de klachten terugkomen, dan moet u eerst een verwijsbrief van uw huisarts hebben, voordat u weer een afspraak maakt bij de specialist. Doet u dit niet, dan krijgt u zelf de nota voor de behandeling.

6. Uw selectieve polis ('budgetpolis') vergoedt de zorg niet volledig
Meerdere zorgverzekeraars bieden tegenwoordig selectieve polissen - ook wel budgetpolissen - aan tegen een lagere premie. Bij een selectieve polis worden door een zorgverzekeraar niet alle zorgverleners gecontracteerd. Als u een selectieve polis heeft is het verstandig om voorafgaand aan een behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Wat kan er naast een DBC worden gedeclareerd?

De meeste zorg die u krijgt, wordt via een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) gedeclareerd, maar er zijn enkele uitzonderingen.
Deze uitzonderingen worden gefactureerd met een zorgactiviteit. Dit betreft onder andere de volgende behandelingen:

  • Alle kaakchirurgische behandelingen;
  • Verrichtingen voor 'intensive care' zorg;
  • Poliklinische fysiotherapie;
  • Onderzoek aangevraagd door uw huisarts;
  • Dieetadvisering;
  • Dure geneesmiddelen.

In tegenstelling tot Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) worden deze zorgactiviteiten meestal snel na de behandeling gedeclareerd.

Hoe is het bedrag op de nota totstandgekomen?

Op uw factuur vindt u de specificatie van het bedrag voor het gehele behandeltraject dat bij u is uitgevoerd. De bedragen die in rekening worden gebracht zijn voor een deel vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Ziekenhuizen mogen de tarieven voor een aantal behandelingen zelf vaststellen. Deze prijzen zijn een gemiddelde van de kosten die voor alle patiënten met dezelfde Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) zijn gemaakt. Dit betekent dat u voor die Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) dezelfde prijs betaalt als andere patiënten die dezelfde behandeling ondergingen, ook al was die behandeling bij hen misschien meer of minder uitgebreid.

Hoe kan ik een tarief opzoeken?

De tarieven 2018, 2017 en 2016 van het Beatrixziekenhuis (de zogenaamde passantenprijslijst) staan op onze website. Afhankelijk van eventuele prijsafspraken met uw zorgverzekeraar kan het bedrag van de ziekenhuisfactuur lager zijn.

Waarom duurt het zo lang voordat het ziekenhuis de rekening stuurt?

Voor het afsluiten van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) gelden landelijke afsluitregels. Voor een nieuwe patiënt staat een poliklinische Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) 90 dagen open. Als de behandeling na 90 dagen nog niet is afgerond, komt u in een poliklinisch vervolgtraject waar een poliklinische vervolg-DBC voor is. Een vervolg-DBC is staat 120 dagen dagen open. Als de behandeling nog niet is afgerond dan wordt er weer een vervolg-DBC geopend.

In het geval dat u wordt opgenomen of geopereerd, sluit een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) 42 dagen na afloop van de opname of de operatie. Voor DBC’s die geopend zijn in het voorgaande jaar wordt de doorlooptijd verkort tot maximaal 120 dagen. Dit geldt zowel voor reguliere als vervolgpatiënten. In specifieke gevallen gelden deze standaardregels niet. Dat is vooral bij zorg die moeilijk in vaste termijnen is in te delen, zoals een zwangerschap. Ook bij zorg die in korte tijd erg intensief is zijn er uitzonderingen, zoals dialyse of een oncologische therapie.

Na het sluiten van een DBC-traject verstuurt het ziekenhuis een factuur.

Om ervoor te zorgen dat patiënten weten aan wie ze vragen kunnen stellen over de ziekenhuisrekening, heeft de minister bepaald dat zorgverzekeraars hiervoor verantwoordelijk zijn. Heeft u vragen over uw ziekenhuisrekening? Dan kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Waar vind ik mijn zorgnota?

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via de ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar. In de ziekenhuisrekening staat: de naam van het ziekenhuis, het specialisme, de consumentenomschrijving van de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s), de kosten, de begin- en einddatum van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) en de zorgactiviteiten. Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling één of meerdere DBC’s, afhankelijk van de duur van uw behandeling. De declaratie wordt naar uw zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraar controleert en verwerkt de declaratie van het ziekenhuis. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw ‘mijn omgeving’ staan.

Heeft u nog geen persoonlijke online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit online account aanvragen.