Vragen over verzekeringen

Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Wij brengen het bedrag in rekening bij uw verzekeraar, of bij uzelf. Dit is afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent. U betaalt in ieder geval het bedrag voor eigen risico. Omdat we merken dat er veel vragen zijn over de rekening hebben we hieronder veelgestelde vragen over de ziekenhuisrekening en verzekeringen beantwoord.

Staat uw vraag hier niet bij? Stel uw vraag aan uw contactpersoon bij uw zorgverzekeraar.

Wordt mijn behandeling vergoed?

Behandelingen in de ziekenhuizen waarmee uw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt, worden altijd volledig vergoed. Voor behandelingen in ziekenhuizen waarmee uw verzekeraar geen contract heeft afgesloten, stelt de verzekeraar zelf een vergoeding vast in de premievoorwaarden. Informeer daarom eerst bij uw verzekeraar met welke ziekenhuizen afspraken zijn gemaakt, zodat u zeker weet dat uw behandeling volledig vergoed wordt. Wilt u toch naar een ziekenhuis waar uw zorgverzekeraar geen afspraak mee heeft? Informeer dan bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden en de vergoeding van uw behandeling.

Ik ben niet verzekerd. Welke tarieven gelden voor mij?

Voor een beperkt deel van de Diagnose Behandel Combinaties (DBC) heeft de overheid het tarief vastgesteld. Het ziekenhuis moet dit bedrag bij u in rekening brengen. Voor de rest van de DBC's heeft het ziekenhuis de tarieven (de zogenaamde passantenprijslijst) vastgesteld.

Mijn verzekeraar heeft geen afspraak met het ziekenhuis. Kan ik wel mijn behandelend specialist behouden?

Zorgverzekeraars kopen voldoende zorg in om aan de aanspraken van hun verzekerden tegemoet te kunnen komen. Dat betekent dus dat de verzekerde/patiënt te allen tijde de zorg - in voldoende mate en op tijd - kan krijgen waar hij of zij volgens zijn verzekeringsaanspraken recht op heeft.

Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar geen afspraken heeft gemaakt met het ziekenhuis waar uw behandelend specialist werkt. Wilt u toch naar deze specialist, informeer dan altijd eerst bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden en de vergoeding van uw behandeling.

Waarom moet ik ook een deel van de rekening zelf betalen?

Dit hangt af van uw polisvoorwaarden en of uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met het Beatrixziekenhuis. Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Kan ik de nota die het ziekenhuis mij heeft toegestuurd indienen bij mijn verzekeraar?

U kunt uw nota altijd indienen bij uw verzekeraar. De vergoeding die u krijgt, is afhankelijk van uw polisvoorwaarden en of uw verzekeraar een contract heeft afgesloten met het Beatrixziekenhuis. Voor meer informatie over vergoedingen kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Hoe zit het mijn eigen risico?

Wij raden u aan hierover contact op te nemen met uw verzekeraar.

Zit ziekenhuiszorg in de basisverzekering?

Alle medisch noodzakelijke zorg zit in de basisverzekering. Dit is bijvoorbeeld geneeskundige, verpleegkundige en farmaceutische zorg. Dit geldt ook voor een opname in het ziekenhuis. Voor zorg die niet onder de basisverzekering valt, kunt u zich aanvullend verzekeren. Uw zorgverzekeraar kan hier meer informatie over geven.

Wanneer moet ik het ziekenhuis doorgeven dat ik van zorgverzekeraar gewisseld ben?

Op het moment dat u in het ziekenhuis komt voor een consult, een onderzoek of opname, moet u bij de polikliniekreceptie uw gegevens laten wijzigen. U krijgt dan een nieuwe polikliniekkaart met daarin uw gewijzigde gegevens.

Wat verandert er voor mij als ik van zorgverzekeraar wissel?

Voor u als patiënt verandert er niets in de zorg die u in het ziekenhuis krijgt. Wel kan het zijn dat uw verzekeraar voor uw polis geen zorg heeft ingekocht. Vraagt u daarom bij uw zorgverzekeraar of er zorg is ingekocht bij het Beatrixziekenhuis. Voor de administratie in het ziekenhuis brengt de nieuwe zorgverzekering extra werk met zich mee. Eventuele veranderingen, bijvoorbeeld als u een andere ziektekostenverzekering en/of ander polisnummer krijgt, moeten in het ziekenhuisinformatiesysteem worden ingevoerd.

Ik ben tijdens de looptijd van de behandeling van verzekeraar veranderd. Wat betekent dat?

De verplichting volgens de wet is er om aan de verzekeraar te factureren als deze een contract met het Beatrixziekenhuis heeft afgesloten. Als dit niet zo is, dan moet de factuur bij de patiënt worden ingediend. Daarnaast is het Beatrixziekenhuis verplicht om te factureren aan de verzekeraar die bij de start van de behandeling uw verzekeraar was.

Kan ik naar het Beatrixziekenhuis komen als mijn verzekeraar géén contact heeft met het ziekenhuis?

Ja, dat kan. Het is wel verstandig om dit eerst met uw zorgverzekeraar te bespreken, omdat dit financiële consequenties voor u kan hebben.