18 maart 2020

Antwoord op veelgestelde vragen over corona

Gaat mijn afspraak in het Beatrixziekenhuis door? Kan ik nog op bezoek in het verpleeghuis? Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u hier.

Mag ik als begeleider mee met mijn naaste?
Vanaf heden mogen begeleiders niet meer mee met patiënten in het Beatrixziekenhuis en plaatsnemen in de centrale hal van het ziekenhuis. We hebben deze keuze gemaakt om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. De arts bepaalt of het noodzakelijk is dat een begeleider meekomt met een patiënt. Wanneer de arts dit noodzakelijk vindt, wordt de patiënt hier van tevoren over gebeld. Als de patiënt niet is gebeld, dan mag de begeleider niet mee het ziekenhuis in. Het is de bedoeling dat de begeleider buiten het ziekenhuis op de patiënt wacht.

Gaat mijn afspraak in het Beatrixziekenhuis door?
- Alle afspraken op de poliklinieken worden, indien mogelijk, omgezet naar telefonische afspraken. Alle niet noodzakelijke poliafspraken worden uitgesteld. Alle patiënten worden persoonlijk op de hoogte gesteld over wat er gebeurt met hun afspraak. Wordt u niet gebeld? Dan gaat uw afspraak zoals gepland door.
- Alle geplande, niet urgente operaties en ingrepen worden afgezegd. Alle medisch urgente operaties gaan wél door. Dit zijn (spoed)operaties en behandelingen waarbij uitstel een negatief gevolg zou kunnen hebben op de verwachte uitkomst van behandeling. Patiënten worden persoonlijk geïnformeerd wanneer hun ingreep wordt afgezegd. Patiënten die geen bericht krijgen, kunnen er op rekenen dat hun operatie doorgaat.
- We voeren hier momenteel uitsluitend (semi-)spoedonderzoeken uit. Gaat uw afspraak niet door, dan wordt u telefonisch geïnformeerd. Wordt u niet gebeld? Dan kunt u er op rekenen dat uw afspraak gewoon doorgaat. Het inlopen voor een röntgenfoto zetten we tijdelijk stop.
- Enkele afdelingen zijn zoals altijd gewoon geopend: kinder- en jeugdafdeling, verloskunde en Result Laboratorium voor bloedafname.

Mag ik op bezoek bij een patiënt in het Beatrixziekenhuis?
Vanaf vrijdag 27 maart is het niet meer mogelijk patiënten in het Beatrixziekenhuis te bezoeken. Het is een noodzakelijke stap om nog meer veiligheid te bieden aan onze patiënten en medewerkers.

Uitzonderingen

  • Op de kinder- en jeugdafdeling mag één ouder of voogd bij een opgenomen kind verblijven. Liefst steeds dezelfde ouder/voogd (dus geen afwisseling).
  • Op de afdeling verloskunde mag de partner aanwezig zijn bij de bevalling. Ook op de kraamafdeling mag de partner bij moeder en kind verblijven.
  • Waken bij een stervende patiënt: hierover worden op maat afspraken gemaakt in overleg met de behandelend arts of het verpleegteam.
  • Patiënten die de polikliniek bezoeken voor een afspraak, mogen één begeleider meenemen. Deze begeleider mag dan geen gezondheidsklachten zoals verkoudheid of koorts hebben.
  • Bij een patiënt met een delier, mag één bezoeker aanwezig zijn.

Bezoekers melden zich bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Daar wordt gecontroleerd op gezondheidsklachten.

Mag ik op bezoek in het verpleeghuis, woonzorgcentra of op de afdeling Revalidatie & Herstel?
Het is niet mogelijk om een bewoner in een van onze verpleeghuizen en woonzorgcentra te bezoeken. Dezelfde maatregel geldt voor bezoek van cliënten van de afdelingen Revalidatie & Herstel.

De maatregel geldt tenminste tot 6 april. Wij begrijpen dat dit voor familie ingrijpend is. We nemen deze maatregel om het aantal contacten te beperken. Hiermee verkleinen we de kans dat een bewoner besmet raakt met het coronavirus. Het is dus een noodzakelijke stap om onze bewoners te kunnen beschermen. De eerste contactpersoon van de bewoner of cliënt is over deze maatregel geïnformeerd.

Er is geen bezoek mogelijk tenzij er zwaarwegende afwegingen zijn om hiervan af te wijken. Dit gebeurt altijd in overleg met de locatieleider en met de specialist ouderengeneeskunde.

Mijn afspraak in het ziekenhuis gaat door. Mag ik iemand meenemen ter begeleiding?
Iedere patiënt mag maximaal één begeleider meenemen.

Ik heb een verwijzing of een afspraak om bloed te prikken. Is dat nog mogelijk?
Ja dit kan. De afspraken bij het Result Laboratorium gaan gewoon door.

Ben ik veilig in het ziekenhuis?
Ja, net zo veilig als op andere plekken in Nederland. Wij doen het maximale om onze patiënten, bezoekers en medewerkers te beschermen. Patiënten met (verdenking op) corona liggen in isolatie. Medewerkers met gezondheidsklachten blijven thuis. We nemen de hygiëneregels in acht. U kunt ons helpen door uw handen regelmatig te wassen, te niezen en hoesten in uw elleboog en papieren zakdoekjes te gebruiken. Wilt u op bezoek komen bij een patiënt, maar heeft u verkoudheidsklachten en/of koorts, kom dan niet naar het ziekenhuis.

Ik krijg wijkverpleging van Rivas. Mag ik verder nog bezoek ontvangen?
Voor u geldt hetzelfde als voor de rest van Nederland. Probeer sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden door zo weinig mogelijk bezoek te ontvangen. Komt de wijkverpleging bij u thuis? Zorg dat u zeep en keukenrol heeft zodat de wijkverpleger de hygiëneregels ook bij u thuis kan volgen.

Ik wil jullie helpen. Kan dat?
We vinden alle spontane uitingen van steun van bedrijven en particulieren aan onze zorgverleners en cliënten, patiënten en bewoners super mooi en hartverwarmend. Als u diensten of goederen wilt aanbieden, helpt u ons enorm door contact met ons op te nemen via het e-mailadres facilitairbedrijf@rivas.nl. Op die manier komen alle aanbiedingen en vragen op de juiste plek terecht. Bovendien blijven we op die manier telefonisch goed bereikbaar.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?
Dat hangt af van de vraag.
- Voor alle algemene vragen over corona is er een landelijk informatienummer: 0800 1351.
- Het RIVM geeft via de website duidelijk antwoord op veelgestelde vragen over uw gezondheid en de aanpak van Nederland in de strijd tegen het coronavirus.
- Heeft u koorts in combinatie met verkoudheidsklachten zoals hoesten of niezen, bel dan uw eigen huisarts.
- Voor alle vragen over het Beatrixziekenhuis, Rivas wijkverpleging en de verpleeghuizen van Rivas belt u met de Rivas Zorglijn 0900 8440.
- ANBO heeft een speciaal telefoonnummer voor ouderen die graag een praatje willen maken of vragen hebben: 0348 46 66 66.