25 maart 2021

Beatrixziekenhuis start vaccinatie hoog-risicopatiënten

De overheid heeft besloten dat patiënten in bepaalde hoog-risicogroepen met voorrang een coronavaccinatie krijgen. Deze vaccinatie krijgen de patiënten in het ziekenhuis waar ze onder behandeling zijn. Dit gaat om patiënten van wie het afweersysteem niet goed werkt. Deze patiënten krijgen voorrang, omdat ze een hoog risico hebben om besmet te raken met het coronavirus en daardoor ernstig ziek te worden. Het Beatrixziekenhuis start in april met de vaccinatie van patiënten in deze hoog-risicogroepen.

Selectie patiënten
De selectie van patiënten die in aanmerking komen wordt gemaakt door de medisch specialisten van het Beatrixziekenhuis. Zij doen dit op basis van landelijk vastgestelde criteria. Landelijk betreft dit zo’n 100.000 mensen, in het Beatrixziekenhuis gaat het om ruim 400 patiënten. Patiënten die in meerdere ziekenhuizen onder behandeling zijn, kunnen een dubbele uitnodiging ontvangen. Zij kunnen dan zelf beslissen op welke van de uitnodigingen zij ingaan.

Telefonische uitnodiging
Een speciaal ingericht belteam van het ziekenhuis informeert alle patiënten die in aanmerking komen. Patiënten kunnen in de week van 29 maart een telefonische uitnodiging verwachten. Patiënten wordt gevraagd niet zelf te bellen.
Na het inplannen van de afspraak wordt een informatiepakket over de vaccinatie en het vaccin toegestuurd. Op donderdag 8 april wordt gestart met vaccineren.

Moderna-vaccin
De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om alle patiënten in deze groep te vaccineren met een mRNA-vaccin, ongeacht hun leeftijd. Zij krijgen daarom het vaccin van Moderna. Met dit middel zijn twee vaccinaties nodig.

Meer informatie
Voor informatie over de vaccinatie en de groepen die in aanmerking komen:
- www.rivm.nl/prioritering-medische-risicogroepen
- www.coronavaccinatie.nl
- publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.