Publiekslezing en informatiemarkt over dementie bij Rivas

27 september 2018

Specialisten en zorgprofessionals van Rivas Zorggroep houden op donderdag 17 oktober een publiekslezing over dementie.

Specialisten en zorgprofessionals van Rivas Zorggroep delen hun kennis over dementie tijdens een publiekslezing op donderdagavond 18 oktober. Bezoekers worden op een laagdrempelige manier geïnformeerd over dementie en krijgen praktische tips over het omgaan met dementie, zowel thuis als in een verpleeghuis.

Dement of verward?
Tijdens de publiekslezing wordt het thema dementie vanuit verschillende invalshoeken belicht. Neuroloog Robert Chabot en geriater Joanneke Manten van het Beatrixziekenhuis vertellen wat dementie is. Joanneke: ‘Als ouderen vergeetachtig worden, kunnen zij denken dat ze dement worden. Maar verwardheid en vergeetachtigheid zijn niet hetzelfde als dementie. Tijdens de lezing geven we meer uitleg hierover. Verder zien we dat ouderen vaak meerdere problemen tegelijkertijd hebben. Zij zijn bijvoorbeeld dement en vallen regelmatig. Als iemand bij een geriater komt, wordt er daarom uitgebreid lichamelijk, psychisch en sociaal onderzoek gedaan. Ook op deze onderzoeken gaan we in tijdens de publiekslezing.‘

Tips voor thuis
De tweede helft van de lezing heeft een praktische insteek. Astrid van der Kraan, zorgregisseur bij een van de verpleeghuizen van Rivas, zal tips geven over het omgaan met dementie. Astrid: ‘In onze verpleeghuizen hebben we bijvoorbeeld veel aandacht voor de gewoonten van onze bewoners. Ook passen we de omgeving zo aan dat het herkenbaar en voorspelbaar is voor bewoners. Daardoor ervaren ze meer rust. Dit soort principes kunnen ook in de thuissituatie goed worden toegepast.’ Daarnaast krijgen bezoekers een beeld van hoe het wonen in een verpleeghuis eruit ziet.

In gesprek met zorgprofessionals
Voordat de publiekslezing begint en in de pauze kunnen bezoekers de informatiemarkt bezoeken. Hier kunnen zij terecht voor meer informatie over onder andere patiëntenverenigingen zoals Alzheimer Nederland, logopedisten, diëtisten en beweegadviseurs. Alle sprekers staan met een vraagtafel op de informatiemarkt, zodat bezoekers met hen in gesprek kunnen gaan en hun vragen kunnen stellen.

Aanmelden voor de publiekslezing
De lezing vindt plaats op donderdag 18 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in het Grand Café van Het Gasthuis aan de Banneweg 61 in Gorinchem. De entree is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich tot maandag 15 oktober aanmelden via het aanmeldformulier op www.rivas.nl/publiekslezingdementie of via Rivas Zorglijn 0900-8440.