07 mei 2021

Reservisten voor de zorg gezocht: Beatrixziekenhuis zet zich in met proeftuin

Het Beatrixziekenhuis neemt met twee verpleegafdelingen deel aan de ‘proeftuin Nationale Zorgreserve’. Het is het tweede ziekenhuis in de regio Zuid-Holland Zuid, na het Albert Schweitzer ziekenhuis, dat deelneemt aan deze proeftuin. Het doel van de proeftuin is om regionaal te onderzoeken wat er nodig is om zorgreservisten duurzaam in te zetten in crisistijd. Oud-zorgprofessionals die zich in crisistijd graag zouden willen inzetten in de zorg, kunnen zich opgeven als reservist.

De proeftuin in het Beatrixziekenhuis start 25 mei op de afdelingen chirurgie en cardiologie/neurologie. Duo’s van verpleegkundige zorgreservisten lopen tijdens de proeftuin mee met zorgprofessionals van het Beatrixziekenhuis en draaien volledige diensten mee. Tijdens deze proeftuin worden antwoorden gezocht op vragen als “Welke taken kunnen we bij zorgreservisten neerleggen? Hoe kunnen zorginstellingen reservisten optimaal inzetten? Wat werkt wel en wat werkt niet?”.

Werving reservisten gestart
Reservisten zijn uitgestroomde zorgmedewerkers die hun kennis en ervaring op peil hebben gehouden en die in tijden van crisis kunnen worden opgeroepen. Werving van kandidaat-zorgreservisten is gestart via www.nationalezorgreserve.nl. Hier kunnen uitgestroomde zorgprofessionals kijken of zij aan het profiel van reservist voldoen en zich inschrijven. Als zorginstellingen snel extra medewerkers nodig hebben, kunnen zij zich melden bij Nationale Zorgreserve en gekoppeld worden aan reservisten.

Nationale Zorgreserve is een programma van Stichting Extra ZorgSamen gefinancierd vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.