Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Matrix u.a.

De vrij gevestigd medisch specialisten die werkzaam zijn in het Beatrixziekenhuis hebben zich verenigd in de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Matrix u.a. Het MSB, ook wel Matrix genoemd, is een zelfstandig bedrijf binnen het ziekenhuis. Leden van het MSB zijn ook lid van de VMS. Op die manier wordt er voor gezorgd dat alle medisch specialisten voldoen aan afspraken die zijn gemaakt op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg binnen het Beatrixziekenhuis.

Het Matrixbestuur is het bestuur van het MSB en zorgt voor de borging van de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg en richt zich daarbij vooral op de interne bedrijfsprocessen binnen het ziekenhuis. Het Matrixbestuur houdt zich ook bezig met de financiële aspecten van de zorg en het managen van een ziekenhuis.
De Raad van Bestuur huurt de medisch specialisten via het MSB in om in het Beatrixziekenhuis zorg te verlenen. Het Matrixbestuur vertegenwoordigt de leden bij in- en extern overleg zoals bijvoorbeeld met de Raad van Bestuur en de zorgverzekeraars. De Raad van Bestuur en het MSB hebben hun samenwerking geregeld in een overeenkomst.

Het Matrixbestuur overlegt maandelijks meerdere malen met de Raad van Bestuur, de hoofden, het Stafbestuur en het bestuur van de Vereniging Medisch Staf in Dienstverband (VMSD). Het Matrixbestuur overlegd minimaal twee keer per week met elkaar. Het MSB vergadert minimaal eens per maand.

Samenstelling bestuur Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Matrix

  • De heer Robert Chabot, neuroloog, penningmeester, voorzitter a.i.
  • De heer Wiebo van der Graaff, reumatoloog, secretaris
  • De heer Elian Uitterlinden, orthopeed, lid
  • De heer Erik van den Broek, anesthesioloog, lid

Het bestuur wordt ondersteund door:

  • Mevrouw Rachel van Wijngaarden, directeur beleid en juridische zaken,
    tel (0183) 64 48 84
  • Mevrouw Lenie Phielix, directeur financiën, tel: (0183) 64 45 87

Per e-mail is het Matrixbestuur bereikbaar via matrixbestuur@verwijder-dit.rivas.nl.

Telefoonnummer secretariaat: (0183) 64 44 47 of (0183) 64 44 67