Vereniging Medische Staf Beatrixziekenhuis

De Vereniging Medische Staf Beatrixziekenhuis (VMS) heeft ruim honderd leden. Alle medisch specialisten, zelfstandig en in loondienst, zijn lid van de VMS. Ongeveer zeventig VMS-leden zijn medisch specialist, waarvan de meesten in vrij beroep (niet in dienst bij Rivas) werken. De kinderartsen en klinisch geriaters zijn in loondienst bij Rivas. Daarnaast zijn ook de SEH-artsen, revalidatieartsen, ziekenhuisapothekers, medisch psychologen, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch fysici, medisch microbiologen, klinisch chemici, kaakchirurgen en pathologen die in het Beatrixziekenhuis werken lid van de VMS.

Per specialisme werken de medisch specialisten samen in een vakgroep. Zij zijn actief in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en in de Lingepolikliniek in Leerdam. Het Stafbestuur is het bestuur van de VMS en bevordert het collectieve verantwoordelijkheidsbesef en de kwaliteit van de door de medische staf geleverde zorg in het Beatrixziekenhuis. Zij adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg en het bevorderen en bewaken van samenhang tussen de verschillende medische vakgebieden.

De medische staf is op het gebied van advisering, meningsvorming en haar eigen besluitvorming onafhankelijk van het ziekenhuismanagement. De organisatie van de staf en de rol van het Stafbestuur is geregeld in een overeenkomst met het ziekenhuis. De gemeenschappelijke besluiten van de VMS gelden voor individuele stafleden als bindend.

De VMS benoemt uit haar midden een Stafbestuur en voorzitter. Deze vertegenwoordigt de staf bij intern en extern overleg. Maandelijks overlegt het Stafbestuur meerdere malen met de Raad van Bestuur, de hoofden en het Matrixbestuur. Het Stafbestuur overlegd minimaal twee keer per week met elkaar. De VMS vergadert eens per maand.

Samenstelling van het Stafbestuur

Het bestuur van de Vereniging Medische Staf bestaat uit:

  • De heer Robert Chabot, neuroloog, voorzitter
  • Mevrouw Marjolein Oosterhof, kinderarts, secretaris / penningmeester
  • De heer Wiebo van der Graaff, reumatoloog, lid
  • De heer Erik van den Broek, anesthesioloog, lid

Het bestuur wordt ondersteund door:

  • Mevrouw Rachel van Wijngaarden, beleidsmedewerker, tel: (0183) 64 48 84

Per e-mail is het Stafbestuur bereikbaar via stafbestuur@verwijder-dit.rivas.nl.

Telefoonnummer secretariaat: (0183) 64 44 47