Samenwerkingsverbanden

Het Beatrixziekenhuis werkt nauw samen met een aantal partners in de eigen regio. Dit om uitstekende zorg te kunnen blijven garanderen; altijd dichtbij.

Albert Schweitzer ziekenhuis

Het Beatrixziekenhuis en het Albert Schweitzer ziekenhuis werken op het gebied van meerdere specialismen nauw samen.

Drechtzorg

Drechtzorg is een samenwerkingsverband van thuiszorg, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentrum, verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ, gehandicaptenzorg, GGD en apotheken. De dertig organisaties vormen gezamenlijk Drechtzorg. De doelstelling van Drechtzorg is het bevorderen van continuïteit, samenhang en doelmatigheid in patiëntenzorg in de regio Waardenland.

Oogziekenhuis Rotterdam

De afdeling oogheelkunde van het Beatrixziekenhuis is partner van Het Oogzorgnetwerk, een initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Binnen het Oogzorgnetwerk delen diverse afdelingen oogheelkunde in Nederland kennis, ervaringen en innovaties met elkaar. Daarnaast worden gezamenlijke richtlijnen vastgesteld die excellente oogheelkundige zorg nastreven. Op deze manier wordt de kwaliteit van oogheelkundige zorg continu verbeterd.

Huisarts en Zorg

Huisarts en Zorg is het samenwerkingsverband van 75 huisartsen in de regio rond Gorinchem. Samen met andere eerstelijns hulpverleners en specialisten voeren zij zorgprogramma’s uit voor mensen met diabetes, hart- en vaatziekten of longaandoeningen.

VSV

In het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) werken verloskundigenpraktijken in de regio Gorinchem en de gynaecologen, kinderartsen en tweedelijnsverloskundigen van het Beatrixziekenhuis samen om de zorg voor moeder en kind te optimaliseren.