Tips voor het gesprek

Het is aan te bevelen van tevoren op te schrijven wat uw klachten zijn en wat u hierover precies van uw behandelend specialist wilt weten. U kunt alvast bij specialismen onder 'Meer Informatie' kijken wat voor uw eerste gesprek met uw behandelend specialist van belang is. Om goed voorbereid te zijn op het eerste gesprek, geven we u aanvullend een aantal tips:

  • Schrijf uw klachten puntsgewijs op;
  • Schrijf uw vragen op en noteer de antwoorden van de arts tijdens het bezoek;
  • Geef het aan als u iets niet begrijpt en vraag om uitleg van medische termen en dergelijke;
  • Neem een voor u vertrouwd persoon mee naar het bezoek;
  • Maak eventueel een nieuwe afspraak als u na het gesprek nog steeds vragen hebt;

Vraag ook gerust door met vragen als:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?