Cardioversie

Cardioversie is een behandeling waarbij geprobeerd wordt een onregelmatige hartslag met behulp van één of meer stroomstoten (elektroshocks) om te zetten in een regelmatige hartslag met behulp van een defibrillator.
U wordt opgenomen op afdeling 3 Oost of 3 noord u blijft hier waarschijnlijk 1 dag.
U leest hier meer over de gang van zaken gedurende uw opname. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor iedereen weer anders kan zijn. In het algemeen kunt u echter verwachten dat uw opname zal verlopen volgens deze beschrijving.

Voor de behandeling

De ochtend van opname mag u voor 7.00 uur een licht ontbijt nemen (beschuit of cracker met jam of appelstroop en alleen thee of water, beslist geen melkproducten). Daarna moet u nuchter zijn.  Uw medicijnen moet u innemen. Verder dient u de medicijnen mee te nemen. Het is ook handig om een pyjama of nachthemd mee te nemen.

 • Als u thuis op een opname wacht, dan dient u op de dag van opname rond 8.30 uur contact op te nemen met de polikliniek cardiologie om te vragen of er een bed vrij is. Het telefoonnummer van de polikliniek in Gorinchem vindt u onder het tabblad 'contact'.
 • Als er een bed vrij is, meldt u zich allereerst op de polikliniek cardiologie om ca. 11.30 uur. Vervolgens moet u een hartfilmpje laten maken. Indien u Marcoumar of Sintrom gebruikt, wordt er mogelijk nog bloed bij u afgenomen.
 • Als de bloeduitslag niet goed is, kan de behandeling niet doorgaan, er wordt met u dan een nieuwe afspraak gemaakt;
 • U heeft een opnamegesprek met een verpleegkundige op de afdeling. De verpleegkundige noteert gegevens die van belang zijn voor uw behandeling in het ziekenhuis. Tijdens dit gesprek heeft u de gelegenheid om vragen stellen. Daarna wordt u voorbereid op de behandeling; uw bloeddruk en temperatuur worden gemeten;
 • U krijgt een bewakingskastje (telemetrie)  omgehangen. Dit apparaat registreert uw hartslag;  er wordt een infuusnaald in uw arm ingebracht. Daarna wordt een infuus op de infuusnaald aangesloten.
 • Als u al in het ziekenhuis was opgenomen, hebben de genoemde voorbereidingen al eerder plaatsgevonden.
 • Als u in het weekend voor cardioversie gaat, moet u na 24 uur nuchter zijn.

Tijdens de behandeling

Meestal wordt u aan het eind van de middag behandeld. De behandeling vindt plaats op de uitslaapkamer van de operatieafdeling (de verkoeverkamer). Hier wordt u aangesloten op de monitor om uw hartritme tijdens de behandeling te bewaken. Bij de behandeling zijn een cardioloog en een anesthesioloog aanwezig. De anesthesioloog geeft u via het infuus medicijnen (sedatie) waarvan u gaat slapen.

Sedatie betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn Voor de sedatie krijgt u medicijnen toegediend via een infuusnaald in een bloedvat van uw arm of hand. U krijgt een slaapmiddel om u in een lichte slaap te houden

Het toedienen van een slaapmiddel  heeft een aantal effecten op het lichaam:

 • U wordt slaperig en suf waardoor u de procedure niet (helemaal) bewust meemaakt. Na afloop bent u meestal weer vergeten wat er gebeurd is.
 • Tijdens een sedatie is het alsof u slaapt, maar u blijft wekbaar. Hierdoor is sedatie niet hetzelfde als narcose.
 • U behoudt belangrijke reflexen als ademhalen en slikken.

De elektrische cardioversie zelf duurt slechts enkele minuten, het duurt wel enige tijd (ongeveer 10 minuten) voordat u weer goed wakker wordt. De cardioloog dient de elektrische stroomstoot toe waardoor geprobeerd wordt het hartritme weer regelmatig te krijgen. Voor de toediening van de stroomstoot worden 2 plakkers aan weerszijden van de borstkas geplaatst. Er is een kans dat het hartritme na de behandeling onregelmatig blijft; de arts zal dan met u bespreken welke andere mogelijkheden er zijn om het onregelmatige hartritme te behandelen.

Na de behandeling

U krijgt na afloop direct te horen of de behandeling gelukt is. Als u goed wakker bent, wordt u teruggebracht naar uw kamer op afdeling 3 Oost of 3 Noord. Daar wordt u weer aangesloten aan de telemetrie en wordt uw bloeddruk gecontroleerd. Als uw hartritme weer regelmatig is, wordt er een hartfilmpje gemaakt. Het infuus wordt van de infuusnaald losgekoppeld, het naaldje blijft zitten tot u naar huis gaat.
Als u niet misselijk bent, mag u weer drinken en eten. U mag nu weer uit bed.
De huid aan weerszijden van de borstkas, waar de plakkers hebben gezeten, kan wat gevoelig en rood zijn. Deze lichte irritatie kan geen kwaad en is meestal na een paar dagen verdwenen.
Als alles goed gaat, mag u aan het begin van de avond naar huis.

Vervoer
Regel van tevoren vervoer naar huis. U mag zelf geen vervoermiddel besturen na een sedatie. Tevens bent u verplicht om zich na de procedure onder sedatie te laten begeleiden door een volwassene. Zorg ervoor dat er een volwassene bij u kan zijn gedurende de eerste nacht na de sedatie. Door de effecten van de medicijnen die u krijgt tijdens de sedatie moet u op de dag van de procedure na de sedatie geen belangrijke beslissingen nemen waarvoor u volledig alert moet zijn. (Bijvoorbeeld financiële transacties.)

U krijgt een afspraakkaartje voor een controlebezoek op de polikliniek mee. U mag met u medicatie doorgaan, tenzij de arts anders heeft afgesproken.

Dag na cardioversie

 • Zou u tussen 9.00 uur en 9.30 uur de afdeling willen bellen waar u opgenomen was. (0183) 64 2059 als u op afd. 3-oost opgenomen bent geweest of (0183)64 5124 als u op 3-Noord opgenomen bent geweest.
 • Dan geeft u door of u nog problemen heeft gehad en of u nog klachten heeft.

Contact

U heeft informatie gelezen over de gang van zaken rond uw opname voor cardioversie. Mocht u nog vragen hebben, stelt u ze dan gerust aan uw cardioloog of verpleegkundige.U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de polikliniek Cardiologie in Gorinchem (0183) 64 43 05.