Comprehensive geriatric assessment (richtlijn)

De richtlijn ‘Comprehensive geriatric assessment’ (CGA) is gemaakt door een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie. Klinisch geriaters zijn medisch specialisten die zich hebben gespecialiseerd in de behandeling van ouderen. Ze werken in een algemeen ziekenhuis, academisch ziekenhuis of psychiatrisch ziekenhuis.

‘Comprehensive geriatric assessment’ is de naam voor het uitgebreide onderzoek dat de klinisch geriater doet als een patiënt de eerste keer komt. In de richtlijn ‘Comprehensive geriatric assessment’ staat hoe klinisch geriaters hun werk in het ziekenhuis moeten doen om zorg van goede kwaliteit te kunnen geven. In het document 'Richtlijn comprehensive geriatric assessment' leest u een korte samenvatting van de richtlijn. De uitgebreide omschrijving van de richtlijn kunt u nalezen op www.kwaliteitskoepel.nl.