Immunotherapie bij borstkanker

In de afgelopen jaren is het HER-2/neu eiwit-kenmerk op borstkankercellen ontdekt. Dit eiwit geeft prikkels aan de tumorcellen om te groeien. De patholoog bepaalt dit kenmerk van de tumor na de biopsie of de operatie. Het HER-2 eiwit-kenmerk komt bij ongeveer twintig procent van de patiënten met borstkanker voor. De tumoren zijn dan HER2 positief. Als borstkanker HER-2 positief is, kunnen daar doelgerichte medicijnen voor worden gegeven. De medicijnen blokkeren de eiwitten van de tumorcel waardoor de groeiprikkels de tumorcellen niet kunnen bereiken. De tumorcel zal daardoor afsterven.

De behandeling

De internist-oncoloog bespreekt met u de mogelijkheden voor immunotherapie als de tumor HER-2 positief is. Een bekend middel dat toegepast wordt, is Herceptin of Trastuzumab.

Trastuzumab

Trastuzumab kan voor verschillende soorten HER- 2-positieve borstkanker gebruikt worden. Daardoor kan ook de toediening verschillend zijn. Het kan gegeven worden als combinatietherapie met chemotherapie of hormoontherapie. Trastuzumab kan ook alleen gegeven worden, dus zonder andere middelen. Dit heet monotherapie. Trastuzumab wordt meestal eens per 3 weken toegediend per infuus of per onderhuidse injectie. De behandeling duurt een jaar en loopt dus nog door nadat de chemotherapie al is afgerond.

Mogelijke complicaties/risico's

Bekende bijwerkingen van Herceptin of Trastuzumab kunnen zijn:

  • algemeen ziek gevoel en duizeligheid;
  • griepachtige klachten zoals rillingen, koorts en vermoeidheid;
  • misselijkheid, buikpijn en diarree;
  • verslechtering van de hartfunctie tijdens de kuren. De internist-oncoloog zal daarom uw hartfunctie laten regelmatig controleren.

Algemeen gevoel van ziekzijn en griepachtige  verschijnselen komen voor, maar zijn vaak van voorbijgaande aard. De belangrijkste bijwerking van Trastuzumab is achteruitgang van de pompfunctie van het hart. Vaak geeft dit geen klachten en het is bovendien van tijdelijke aard. Bij tijdig stoppen van Trastuzumab treedt meestal weer een volledig herstel op. Voorafgaand aan de start en tijdens de behandeling met Trastuzumab wordt de pompfunctie van uw hartspier gemeten met een echo van het hart. Indien de pompfunctie van uw hart vermindert door de behandeling, kan uw arts in overleg met u besluiten om de behandeling met Trastuzumab tijdelijk of blijvend te stoppen.

Wat kunt u zelf doen?

Bespreek klachten van kortademigheid bij inspanning en platliggen, dikke enkels en voeten, hartkloppingen en opvallend conditieverlies met uw specialist.