Kijkoperatie strottenhoofd

De behandeling

Een microlaryngoscopie is een onderzoek naar de afwijking in de keelholte of aan de stembanden.

Voor de behandeling

Dieet

U moet nuchter zijn. Dit betekent dat u de dag voor de operatie vanaf 24.00 uur 's nachts niets meer mag eten, drinken of roken. Uw medicijnen mag u in overleg met de anesthesioloog eventueel met weinig water innemen.

Douchen

Op de dag van de operatie moet u zich ‘s morgens douchen.

verbandmiddelen

Het is niet nodig dat u voor deze behandeling verbandmiddelen aanschaft.

Tijdens de behandeling

Met een dikke buis met een lampje wordt in de keelholte gekeken (diagnostische microlaryngoscopie). Indien mogelijk vindt er ook een behandeling plaats (therapeutische microlaryngoscopie).

De operatie vindt plaats onder algehele anesthesie (verdoving). Dit betekent dat u gedurende de operatie in slaap bent en niets van de operatie merkt.

Een microlaryngoscopie gebeurt meestal in dagbehandeling. De exacte duur van de opname is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en het herstel.

Tijdsduur

De operatie duurt 15 tot 30 minuten. De tijd dat u van de afdeling bent, is meestal langer.

Mogelijke complicaties/risico's

Geen enkele operatie is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij de kijkoperatie in uw keelholte de normale risico’s op complicaties van een operatie, zoals een nabloeding, wondinfectie, trombose en longontsteking. Er is een klein risico dat uw tanden door de ingreep beschadigen. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen en indien van toepassing wordt tijdens de ingreep een gebitsbeschermer aangebracht.

Leefregels na de behandeling

Dieet

In principe mag u weer eten en drinken zoals u gewend was.

Medicijnen

Als u medicijnen gebruikt, kunnen deze in overleg met de arts worden hervat. Na de operatie heeft u een infuus of waaknaaldje in de hand.

Wondverzorging

U dient na de ingreep stemrust te houden. Uw arts zal u adviseren hoeveel dagen.

Douchen en baden

Na de operatie mag u weer douchen en baden.

Mobiliteit

Er is geen beperking; u mag dezelfde dag weer bewegen en uit bed.

Werkhervatting

In overleg met uw arts.

Leefregels in PDF

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan de arts of verpleegkundige.