Operatie aan de neus

Er zijn verschillende soorten  neusoperaties. Vaak vindt er een combinatie van deze ingrepen plaats .
Hieronder leest u meer over de verschillende soorten ingrepen.

De behandeling

Correctie neustussenschot (septumcorrectie)

Bij deze operatie wordt het neustussenschot recht gezet .
De operatie wordt verricht bij neusverstoppingen als gevolg van:

  • Een scheef neustussenschot
  • Behandeling van een gebroken neustussenschot
  • Bijholte problematiek

Er wordt uitsluitend geopereerd in het inwendige van de neus, er zijn dus geen zichtbare littekens te verwachten.
Bij de operatie worden het kraakbeen en het bot  van het neustussenschot vrij gelegd via een klein sneetje binnenin de neus.
Hierna wordt het tussenschot recht gezet. Dit wil zeggen dat uitstekende stukjes worden verwijderd, kromme delen worden recht gemaakt. enzovoort.
Soms wordt er gebruik gemaakt van siliconen plaatjes die na een week verwijderd worden. Deze zitten beiderzijds vast middels een hechting door het tussenschot. Het herstelde tussenschot wordt daarna tijdelijk op zijn plaats gehouden door de in de neus aangebrachte tampons.
Op deze manier wordt aan weerszijden het tussenschot in de juiste positie gesteund, zodat slijmvlies, kraakbeen en bot weer aan elkaar kunnen groeien.
Vaak worden aan de buitenzijde van de neus ook nog enige pleisters aangebracht ter ondersteuning.

Tijdsduur operatie

De correctie neustussenschot duurt ongeveer 45 minuten.

Inwendige en uitwendige neuscorrectie

De correctie wordt verricht i.v.m. cosmetische en/of functionele klachten.
Ook deze operatie, die natuurlijk wat uitgebreider is dan de septumcorrectie, wordt over het algemeen  van binnenuit verricht .
Evenals bij een septumcorrectie worden neustampons in de neus aangebracht aan het eind van de operatie.
Wanneer er aan het bot van het uitwendige van de neus is geopereerd, wordt er bovendien de neus vastgezet met een pleister  met daaroverheen een kapje van kunststof. De neustampons worden naar enkele dagen weer verwijderd. De onderste neustampons (beiderzijds) na ongeveer 2 dagen na de operatie. De bovenste neustampons (beiderzijds) ongeveer 7 dagen na de operatie.
Het kapje moet minstens een week  op zijn plaats blijven om ervoor te zorgen dat de weefsels en botstukjes weer in de goede positie aan elkaar groeien.
Bij iedere operatie, ook bij een neusoperatie, is er sprake van enig risico.
Er kan bijvoorbeeld een infectie optreden of een onverwachte bloeding Dergelijke complicaties zijn echter goed behandelbaar , in de praktijk zijn complicaties bij een neusoperatie zeer zeldzaam.

Tijdsduur operatie

De inwendige en uitwendige neuscorrectie duurt ongeveer 90 minuten.

Zelf aanschaffen

  • Gaasjes 10-10
  • Leukopor
  • Spuitje 10cc (voor het spoelen na de operatie)

Voor de behandeling

Pré-operatieve screening

U bezoekt (voor de opname in het ziekenhuis) de anesthesist op de polikliniek pré-operatieve screening.
De anesthesist brengt uw gezondheid en eventuele medicijngebruik in kaart. Ook krijgt u voorlichting over de verdoving en de pijnbestrijding na de operatie. De operatie vindt plaats onder algehele anesthesie of onder lokale verdoving. Na het bezoek aan de anesthesist heeft u een gesprek met een verpleegkundige .
De verpleegkundige noteert uw gegevens die van belang zijn voor de operatie in het ziekenhuis. Hier mag u ook de telefoonnummers van de contactpersoon doorgeven. U ontvangt aanvullende informatie over de operatie en instructies voor de operatie.

Voorbereidingen thuis

U wordt verzocht om de medicijnen die u gebruikt mee te nemen naar het ziekenhuis. Wilt u een week voor uw opname geen bodylotion en/of crème meer op uw gezicht gebruiken? Dit in verband met het ontsmetten van de huid op de operatiekamer.

In de folder Anesthesie staat vanaf wanneer u niet meer mag eten en drinken. U heeft deze folder ontvangen bij uw bezoek aan uw anesthesist of specialist. Op de ochtend van de ingreep moet u zich douchen.

Tijdens de behandeling

In het ziekenhuis meldt u zich bij de opnamebalie, waarna een gastvrouw u naar de desbetreffende afdeling brengt.

De verpleegkundige controleert uw persoonlijke gegevens,  bloeddruk, polsslag en temperatuur. Enige tijd voor de operatie kunt u nog even naar het toilet gaan. U krijg een blauw operatiejasje aan, een haarnetje op, uw onderbroek mag u aanhouden. Sieraden thuis te laten, make-up en eventuele  gebitsprothese  dient u te verwijderen. Soms krijgt u een rustgevende tablet. Even later wordt u naar de operatiekamer gebracht.

Na de behandeling

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer waar gedurende intensieve bewaking en controles plaatsvinden. Als uw lichamelijke conditie stabiel is gaat u terug naar uw eigen afdeling.
Een verpleegkundige belt uw eerste contactpersoon als u terug bent op de afdeling.

U heeft een infuus in uw arm. Dit infuus zorgt ervoor dat u voldoende vocht binnen krijgt. Het infuus wordt meestal verwijderd als u geplast heeft en als alle controles van de pols en bloeddruk stabiel  blijven. U krijgt zetpillen of tabletten tegen de pijn. Na de operatie heeft u een snor van gaas onder de neus omdat er nog wat vers bloed en/of vocht uit de neus kan komen. Zodra er geen bloed/en of bloederig vocht meer uit de neus komt, hoeft er geen gaas meer onder de neus.  Na de operatie kan er wel wat zwelling en een blauwe verkleuring van de gezichtshuid en de oogleden optreden, vooral als er aan de het uitwendige van de neus is geopereerd. Dit is het gevolg van kleine onderhuidse bloeduitstortingen en gewoonlijk verdwijnen deze na enkele dagen.

Meestal heeft u hoog in de neus tampons zitten,  deze worden na ongeveer een week verwijderd.  Deze tampons kunnen na verzadiging van bloed, snot en vocht zorgen voor een vol gevoel en kunnen een zwaar hoofd/ hoofdpijn veroorzaken.
U mag dezelfde dag weer uit bed. Meestal blijft u 1 tot 2 dagen in het ziekenhuis. Gedurende de eerste dagen na de operatie is er een kans dat er een beetje vers bloed of wat bloederig slijm uit de neus komt, dit stopt meestal na enige tijd vanzelf. Na de operatie is uw neus nog zeker niet genezen. Eigenlijk begint het genezingsproces dan pas.
Over welk resultaat u kunt verwachten is niet zonder meer een uitspraak te doen, omdat er verschillende redenen zijn voor het verrichten van een bepaalde operatie. Uw arts probeert zo zorgvuldig mogelijk in te schatten hoe groot de kans is op afname of verdwijnen van de klachten. Ook de kans op complicaties wordt hierbij meegenomen.

In de neus en omgeving kan een dof gevoel optreden omdat kleine zenuwtjes zijn uitgeschakeld. Dit verdwijnt vanzelf. Het normale gevoel komt meestal binnen enkele weken tot maanden terug.
In principe mag u weer eten en drinken zoals u gewend was. Warme dranken en maaltijden dienen enigszins afgekoeld te zijn. Soms treedt er na de ingreep misselijkheid op, dit kan met medicatie  bestreden worden.

In de meeste gevallen worden de medicijnen die u thuis gebruikt na de operatie weer gestart. Bijna altijd krijgt u een recept mee voor antibiotica, ontstekingsremmers en pijnstilling.

Uitslag

Een week na de operatie moet u voor een controle bezoek op de polikliniek terugkomen, hiervoor krijgt u een afspraak mee.

Mogelijke complicaties/risico's

Bij iedere operatie, ook een operatie aan de neus, is er sprake van enig risico. Er kan bijvoorbeeld een infectie optreden of een onverwachte bloeding. Daarnaast bestaat er altijd het risico van letsel aan omgevende structuren. In de praktijk komen complicaties bij een operatie aan de neus weinig voor.

Leefregels na de behandeling

De verpleegkundige geeft aan welke medicatie u mag gebruiken. De eerste week na de operatie mag u de neus niet snuiten en moet u met open mond niezen. Vooral wanneer ook de uitwendige van de neus geopereerd is, mogen er gedurende enige weken geen druk- of trekbewegingen op de neus uitgeoefend worden. Dus geen balspelen en oppassen bij andere sporten.

Het spoelen van de neus is zeer belangrijk, dit moet gebeuren met zout water.  Los hiervoor een afgestreken theelepeltje zout in een glas lauw water op. Dit 'snuift' u tweemaal daags op. Door het spoelen verkleven de tampons niet.

Als er uit de neus vers bloed komt , dient u contact op te nemen met uw behandelend specialist.

Contact

Neem bij klachten en vragen contact op met het ziekenhuis.

  • Polikliniek KNO heelkunde (kantoortijden) 0183-64 42 36
  • Afdeling dagbehandeling (tot 20.00 uur) 0183-64 47 52.
  • Buiten deze tijden: Spoedeisende hulp (na 20.00 uur) 0183-64 44 41 / 0183 64 44 12