Parkinson - tips voor naasten/mantelzorgers

De behandeling

Parkinson is een complexe ziekte die extra zorg en aandacht verdient. Hier vindt u als naasten/mantelzorger een aantal tips:

 1. Traagheid
  Parkinson veroorzaakt traagheid in bewegen, handelen, denken en in communicatie. Deze symptomen verergeren onder tijdsdruk en stress. Daarom is het belangrijk dat u tijd neemt en rust uitstraalt.
 2. Maskergelaat
  Parkinson veroorzaakt vaak een maskergelaat, hierdoor zijn emoties moeilijk van het gezicht af te lezen. Besef dat iemand wel degelijk emoties heeft. Vraag naar deze emoties en ga niet meer af op de non-verbale boodschappen.
 3. On/off-fenomeen
  Tijdens de ON-periode kan uw naaste zelfstandig lopen en aankleden, is verstaanbaar, vlot in zijn reacties en vrolijk. Terwijl hij het volgende moment in de OFF-periode niet kan lopen, afhankelijk is, traag reageert, onverstaanbaar praat en somber is. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat uw naaste hier geen invloed op heeft.
 4. Lopen en opstaan
  Lopen en opstaan is vaak niet meer vanzelfsprekend. Uw naaste moet zich hier bewust op concentreren, daardoor is het niet meer mogelijk om twee dingen tegelijk te doen. Voer op deze momenten dus geen gesprek. Ook kan bewegen in nauwe doorgangen en kleine ruimtes freezing veroorzaken en lijkt het alsof de patiënt is vastgenageld aan de vloer.
 5. Tijdstip inname medicatie
  Het functioneren van uw naaste hangt sterk af van het tijdstip en de manier van inname van medicatie. Medicijnen moeten op tijd ingenomen worden, zodat de werking optimaal blijft. Geef de medicijnen nooit met eiwitrijke voeding zoals melkproducten, hierdoor neemt de werking af. Ook is belangrijk dat de medicatie een half uur vóór of één uur na de maaltijd wordt gegeven.
 6. Moeite met eten
  Sommige mensen hebben moeite met het goed en voldoende innemen van voedsel, door kauw- en slikproblemen of trillen.
 7. Nooit alleen
  Parkinson heb je nooit alleen. Het is daarom belangrijk dat u familie en vrienden betrekt bij de mantelzorg.
 8. Vaak plassen
  Parkinsonpatiënten moeten vaak plassen, soms ook als ze net geweest zijn. Belangrijk is dat u dit serieus neemt. Ook obstipatie is voor veel patiënten een probleem.
 9. Mentale problemen
  Depressie, maar ook het niet meer kunnen plannen, geen overzicht, geen initiatief tonen of juist ontremd zijn komen vaak voor. Uw naaste kan bijvoorbeeld vaak in slaap vallen bij onvoldoende activiteit. Deze symptomen worden vaak onterecht verward met vermoeidheid.
 10. Multi-disciplinair
  De behandeling is bij uitstek multi-disciplinair. Dat betekent dat uw arts de zorg in afstemming met de fysiotherapeut, logopedist, diëtist, ergotherapeut, thuiszorg, huisarts of parkinsonverpleegkundige regelt.