TENS (transcutane elektrische neurostimulatie)

Wat is een TENS?

TENS (transcutane elektrische neurostimulatie)
Uw pijnspecialist heeft voorgesteld om bij u een TENS behandeling te starten. In deze folder leest u hoe deze behandeling verloopt.

Wat is TENS?

TENS is een afkorting voor de term Transcutane Electro Neuro Stimulatie en houdt in dat er elektrische stroompjes door de huid heen (transcutaan) worden gegeven, die de zenuwen (neuro) kunnen beïnvloeden (stimuleren) om de pijn te verminderen. TENS kan de pijn verminderen maar neemt de oorzaak van uw pijn niet weg.
TENS-therapie kan ook samen gaan met andere therapieën, bijvoorbeeld met oefeningen onder leiding van de fysiotherapeut en/of pijnmedicatie.
Uw pijnspecialist schrijft TENS voor en u wordt door uw pijnspecialist aangemeld bij de afdeling Fysiotherapie van het Beatrixziekenhuis. Zij nemen na een aantal weken contact met u op. U krijgt dan een afspraak van 30 minuten voor het TENS-spreekuur op de afdeling Fysiotherapie en zorgen voor de instructie en begeleiding nadien.

De behandeling

U krijgt tijdelijk een TENS-apparaat te leen. Hiermee kunt u onder begeleiding van de fysiotherapeut een aantal weken uitproberen of TENS-therapie effect heeft op uw pijnklachten. Na afloop van de proefperiode bespreekt u samen met de fysiotherapeut de resultaten van deze therapie. Naast het gebruik van het TENS apparaat is het wenselijk om, eventueel onder begeleiding van de fysiotherapeut oefeningen te doen en om dagelijks te bewegen.
Als de TENS therapie de pijnklachten vermindert wordt er een TENS-apparaat aangevraagd bij uw zorgverzekeraar. Dit wordt meestal vergoed.
Als het TENS apparaat geen effect heeft op uw pijnklachten, wordt u terug verwezen naar uw pijnspecialist.

Hoe werkt TENS?

TENS verstoort de zenuwgeleiding die maakt dat u pijn voelt, het stimuleert de afgifte van pijnstillende stoffen (endorfinen) door het lichaam en TENS heeft een spierontspannende werking.
TENS-therapie heeft geen bijwerkingen, soms is de huid echter overgevoelig voor de elektrodes. Er zijn zo nodig andere elektrodes die minder irriteren. Langdurig gebruik van TENS is niet schadelijk.

Hoe gebruikt u het TENS apparaat?

Het TENS-apparaat is een apparaat, met twee snoertjes waaraan u de elektrodes moet vast maken. De zelfklevende elektrodes plakt u op de huid. Via de elektrodes zorgt het TENS-apparaat voor het toedienen van zwakke elektrische stroompjes door de huid. De fysiotherapeut stelt het gewenste programma in op het apparaatje.

Tijdens het eerste consult zoekt de fysiotherapeut de beste plaatsen om de elektrodes vast te plakken. Dit is meestal rond het pijnlijke gebied. Het ingestelde programma is ingesteld op 30 minuten en stopt als deze 30 minuten voorbij zijn. Het is de bedoeling dat het TENS-apparaatje 5 tot 6 keer op een dag aangezet wordt.

Voorwaarden voor het gebruik van de TENS electroden

De huid onder de elektrodes moet intact zijn: geen wondjes, pukkeltjes of eczeem.
Het is belangrijk dat de huid niet vet is, u mag geen crème op dit gedeelte van de huid smeren. Als er veel haargroei is op plaatsen waar u de elektrodes moet plakken kunt u de huid beter scheren.
Na gebruik kunt u de elektrodes er af halen. Om de elektrodes langer te gebruiken moet u de elektrodes weer terug plakken op het plastic kaartje en in de koelkast leggen. Voor u dat doet moet u de plakzijde van de elektrodes een beetje vochtig maken. Zo kunt u de elektrodes twee tot drie weken gebruiken.
Zorg ervoor dat het apparaat uit staat bij het opbrengen en verwijderen van de elektrodes, dit om vervelende prikkelingen te voorkomen.

Belangrijk

We adviseren TENS niet te gebruiken bij:

  • Huidziekten.
  • Beginnende zwangerschap. Overleg dit altijd met een arts.
  • Als u een pacemaker heeft moet u eerst advies te vragen aan uw cardioloog. Het is verstandig dit ook met de pijnspecialist te bespreken.
  • Patiënten met epilepsie.
  • De TENS-elektrodes mogen absoluut niet op de halsslagaders geplakt worden.


De vergoeding van de TENS behandeling verschilt per zorgverzekering. We adviseren u om contact op te nemen met uw zorgverzekering om na te gaan in hoeverre de TENS behandeling en het apparaat worden vergoed.

Tot slot
Bij vragen of problemen tijdens de proefperiode of met de toepassing van de TENS-therapie kunt u contact opnemen met de afdeling Fysiotherapie 0183-64 4392.
Als er technische problemen zijn met uw eigen TENS-apparaat moet u zelf contact op nemen met de leverancier.

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stelt u die dan gerust.

U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur bellen. U kunt ook gebruik maken van de BeterDichtbij-app Home – BeterDichtbij

Polikliniek pijnbestrijding: 0183-64 46 67