Vernauwing van de plasbuis (otis/sachse)

De behandeling

U bent opgenomen in het ziekenhuis om een operatie te ondergaan aan een vernauwing van uw plasbuis (otis/sachse). De uroloog heeft u op de polikliniek al over deze ingreep geïnformeerd. De ingreep gaat via de plasbuis. U heeft na de operatie dus geen uitwendige operatiewond.

Deze informatie betreft de gang van zaken gedurende uw opname. Ieder mens is echter anders. De gang van zaken bij uw opname kan daarom enigszins verschillen van die van andere patiënten. In het algemeen kunt u verwachten dat uw opname zal verlopen volgens deze beschrijving.

Voor de behandeling

De dag voor de operatie

 • De verpleegkundige maakt u wegwijs op de afdeling en begeleidt u naar uw kamer.
 • De dag voor de operatie mag u gewoon eten en drinken.
 • Op de polikliniek pre-operatieve screening bezoekt u de anesthesioloog. Uw gezondheid en eventueel medicijngebruik wordt in kaart gebracht. U krijgt voorlichting over de verdoving en de pijnbestrijding na de operatie. De anesthesioloog spreekt, als u dat wilt, slaapmedicatie af voor de nacht voorafgaand aan de ingreep en rustgevende medicatie op de dag van de operatie.
 • Bent u niet op de polikliniek pre-operatieve screening geweest, dan komt de anesthesioloog bij u langs. Deze informeert u over de verdoving en pijnbestrijding.

De dag van de operatie

 • Op de dag van de operatie moet u nuchter zijn tenzij anders is afgesproken. Zie hiervoor de nuchterheidscriteria.
 • Enige tijd voor de operatie kunt u nog even naar het toilet gaan.
 • U krijgt een blauw operatiejasje aan.
 • Vervolgens krijgt u een slaaptablet, als dit is afgesproken met de anesthesist. Meestal wordt u daar slaperig van. Even later wordt u naar de operatiekamer gereden.
 • Het ontharen van het operatiegebied gebied zal op de OK plaatsvinden.

Na de behandeling

Na de operatie gaat u voor enige tijd naar de uitslaapkamer. Daar wordt u aangesloten op bewakingsapparatuur voor verschillende controles. Zodra de controles goed zijn, wordt u teruggebracht naar de afdeling. De verpleegkundige belt uw contactpersoon als u terug bent.

Na de operatie

 • U krijgt een injectie ter voorkoming van trombose. U krijgt dit vanaf nu elke avond totdat u weer voldoende in beweging bent;
 • u heeft een infuus in uw arm. Het infuus wordt meestal op de dag van de operatie nog verwijderd;
 • als u een ruggenprik heeft gehad, zijn uw benen de eerste uren na de operatie nog gevoelloos. Dit gevoel komt langzaam terug; op de avond van de operatie mag u weer normaal eten;
 • U heeft u een blaaskatheter. Dit is een slang die in uw blaas zit om de urine weg te laten lopen en het inwendige wondje rust te geven. De katheter wordt er meestal de eerste dag na de operatie uitgehaald. Soms blijft de katheter enkele weken zitten, zodat u met de katheter naar huis gaat;
 • als u misselijk bent of pijn heeft, vertel dit dan aan de verpleegkundige. In overleg met de arts kunt u hier medicijnen tegen krijgen; de dag na de operatie mag u uit bed en kunt u gewoon lopen;
 • de uroloog komt twee keer per dag bij u langs, behalve in het weekend.

Naar huis

Zodra de katheter is verwijderd, mag u de volgende dag naar huis. Bij uw ontslag krijgt u een afspraakkaart mee voor een controlebezoek op de polikliniek.

Leefregels na de behandeling

Naar huis met de katheter

Als u met de katheter naar huis gaat, krijgt u dag- en nachtzakken mee en informatie om thuis nieuwe zakken te kunnen bestellen. Wij oefenen met u het aansluiten van deze zakken, zodat u dat thuis zelf kunt doen. Het is ook mogelijk om hulp van de wijkverpleegkundige te vragen. De meeste patiënten gaan zonder katheter naar huis.

Aanleren zelfkatheteriseren

Soms is het nodig om na de ingreep te leren zelfkatheteriseren. Dit wordt dan aangeleerd om te voorkomen dat de vernauwing weer opnieuw optreed. Als dit nodig is zal de uroloog u hierover informeren.

Contact

Deze informatie betreft de gang van zaken bij een operatie aan een vernauwing van de plasbuis (otis/sachse). Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stelt u deze dan aan de verpleegkundige op de afdeling of neem contact op met de poli Urologie, telefoonnummer ( 0183) 64 42 65.