20-weken echo of SEO (structureel echoscopisch onderzoek)

Het onderzoek

De 20-weken echo wordt ook wel Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd. Hoofddoel van de 20-weken echo is onderzoek naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Voorbeelden van afwijkingen die tijdens de 20-weken echo kunnen worden gezien:

 • open rug;
 • open schedel;
 • waterhoofd;
 • hartafwijkingen;
 • breuk of gat in het middenrif;
 • breuk of gat in de buikwand;
 • afwezigheid of afwijking van de nieren;
 • ontbreken of afwijkingen van de botten;
 • afwijkingen van armen of benen;
 • lipspleet.

De 20-wekenecho is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo. Dit kan te maken hebben met de ligging van het kind, overgewicht bij de moeder en een aantal afwijkingen zijn natuurlijk nooit te zien op een echo (zoals bijv. een stofwisselingsziekte of verstandelijke handicap).

De 20-weken echo kan tussen de 18 en 22 weken plaatsvinden. Voor en na deze termijn kunnen we sommige afwijkingen niet goed meer zien. U kunt een afspraak maken via de poli verloskunde.

Waarom wel kiezen voor de 20-weken echo?

 • soms is het beter voor uw kind als al voor de geboorte bekend is dat het een lichamelijke afwijking heeft. Dan kunnen we uw kind de juiste medische zorg geven tijdens en na de bevalling;
 • u kunt u voorbereiden op de komst van een kind met een afwijking;
 • als blijkt dat uw kind ernstige afwijkingen heeft, kunt u nog overwegen de zwangerschap te laten afbreken. Zwangerschapsafbreking is in Nederland wettelijk toegestaan als u minder dan 24 weken zwanger bent op het moment van de geboorte. Als u langer dan 24 weken zwanger bent is het verboden.

Waarom niet kiezen voor de 20-weken echo?

 • u wilt geen onderzoek laten doen dat geen zekerheid biedt, want u wilt niet onterecht gerustgesteld worden;
 • u wilt geen onderzoek laten doen dat geen zekerheid biedt, want u wilt niet voor niets ongerust gemaakt worden;
 • als u niet van tevoren wilt weten of uw kind misschien een lichamelijke afwijking heeft, heeft de 20-weken echo geen nut;
 • met de 20-weken echo zien we niet alle afwijkingen. Sommige afwijkingen zijn te klein of te onduidelijk om te zien op een echo. Andere afwijkingen zijn pas zichtbaar na de geboorte. Bovendien ontstaan bepaalde afwijkingen soms pas later in de zwangerschap (bijvoorbeeld een waterhoofd);
 • met de 20-weken echo zien we niet altijd meteen om wat voor afwijking het gaat. Soms moeten we de echo herhalen. Soms moeten we aanvullend onderzoek doen, zoals een vruchtwaterpunctie. Soms kunnen we niet vóór de 24e week van de zwangerschap zeker weten wat de afwijking is. We weten dan ook niet precies hoeveel last uw kind later van die afwijking zal hebben. U staat dan voor de moeilijke beslissing of u de zwangerschap wel of niet laat doorgaan. Na 24 weken mag een zwangerschap in Nederland wettelijk niet meer worden afgebroken;

Tijdens de echo hoort u de uitslag van de echo. Bij vermoeden op afwijkingen wordt u in overleg doorgestuurd voor vervolgonderzoek naar het WKZ in Utrecht.

Bij een 20-weken echo is het geslacht in de meeste gevallen te bepalen. De echoscopiste vertelt u alleen wat het geslacht is als u dit zelf graag wilt weten.

Naast uzelf is uw partner welkom om bij de echo aanwezig te zijn. Bij voorkeur zijn er geen kinderen bij de echo aanwezig. Het maken van een 20-weken echo duurt ongeveer 30 minuten. U kunt tegen contante betaling van € 10,00 een dvd laten maken van een deel van het onderzoek.

De 20-weken echo is opgenomen in het basispakket en wordt dus vergoed door uw zorgverzekeraar.

Op deze website leest u meer over de 20-weken echo.