Biopsie met CT / Echografie

Het onderzoek

Bij een biopsie wordt met een naald een zeer klein stukje weefsel (het biopt) uit een orgaan of weefsel weggehaald Het biopt wordt vervolgens onderzocht in een laboratorium.

Voor het onderzoek

Als voorbereiding op een biopsie willen we graag weten welke medicijnen u gebruikt. Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, bespreekt u dan met uw behandelend arts of (en hoe lang) u moet stoppen met de inname van deze medicijnen.

Bij sommige ziekten is voor de biopsie een bloedonderzoek nodig. Of er meer voorbereidingen nodig zijn hangt af van de plaats van de biopsie. Deze voorbereidingen krijgt u te horen van uw specialist.

Tijdens het onderzoek

De biopsie wordt op de afdeling radiologie uitgevoerd door de radioloog. Afhankelijk van de plaats waar het stukje weefsel moet worden weggenomen, vindt het onderzoek plaats op de echokamer of op de CT.

Met de CT-scan of echografie wordt eerst de precieze plaats bepaald van de biopsie. Tijdens het onderzoek is het van belang dat u goed stil blijft liggen.

Op de aan te prikken plaats wordt uw huid gedesinfecteerd en er wordt een steriel laken over u heen gelegd. U krijgt een plaatselijke verdoving. Vervolgens wordt er met een naald één of meerdere stukjes weefsel weggehaald. Deze stukjes weefsel worden opgestuurd naar het laboratorium en daar onderzocht. Op de aangeprikte plaats wordt een pleister geplakt.

Na het onderzoek

Na de biopsie wordt u teruggebracht naar de dagbehandeling. U moet nog enkele uren bedrust houden. De verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk en hartslag.

Na een biopsie in de buik kunt u pijn in de buik en bij het ademhalen hebben. Dit kan één tot twee uur na de biopsie aanhouden. Ook hiervoor wordt u ter observatie naar de dagbehandeling teruggebracht. Als de pijnklachten langer aanhouden of verergeren zegt u dit tegen de verpleegkundige.

Als er verder geen bijzonderheden zijn, kunt u na enkele uren naar huis.

De eerste 24 uur na de ingreep mag u geen zware arbeid verrichten of intensief sporten. De pleister mag u de volgende dag verwijderen.

Als u na uw ontslag uit het ziekenhuis pijnklachten krijgt of als het wondje weer gaat bloeden, neemt u contact op met de afdeling radiologie. Buiten kantooruren belt u met de spoedeisende hulp.

Uitslag

De uitslag van het laboratorium krijgt u via uw behandelend arts.

Mogelijke complicaties/risico's

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt of als u zich ergens zorgen over maakt, kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts of de afdeling Radiologie.

De afdeling Radiologie is bereikbaar via telefoonnummer (0183) 64 44 50.