Eerste Hart Hulp

Het onderzoek

Als u bent thoracale pijnklachten heeft, dan wordt u opgenomen op een Eerste Hart Hulp (EHH) kamer.

De EHH-kamer is een speciale kamer (kamer 354) op afdeling 3-Oost. Op deze kamer verblijven mensen die 1 á 2 dagen opgenomen worden. Moet u langer blijven dan wordt u verplaatst naar een andere kamer op afdeling 3-Oost.

Voor het onderzoek

Op de spoedeisende hulp is er bij u bloed afgenomen en een elektrocardiogram (hartfilmpje) gemaakt, dit om te kijken of u geen hartinfarct doormaakt of doorgemaakt heeft. Afhankelijk van de bloeduitslagen wordt bepaald of u nogmaals geprikt moet worden of dat u al mag fietsen.

De fietstest gebeurt op afdeling 3-oost. Van maandag tot en met vrijdag kan gefietst worden tussen 9.00 uur en 15.00 uur. In het weekend kan dit alleen als de cardioloog in huis is. Meestal is dit halverwege de ochtend. Afhankelijk van de uitslag van de fietstest mag u naar huis of wordt er verder beleid afgesproken.

Contact

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan uw arts of verpleegkundige.