Eierstokkanker (ovariumkanker)

Het onderzoek

Welke onderzoeken kunt u verwachten?

Voordat er een diagnose gesteld kan worden, voert de gynaecoloog een aantal onderzoeken uit. Allereerst zal de gynaecoloog uw buik uitwendig onderzoeken en daarna een vaginaal- en een rectaal onderzoek doen. Ook wordt er een vaginale echo gedaan. Daarnaast wordt er bloedonderzoek gedaan.

Wanneer het sterke vermoeden bestaat dat u eierstokkanker heeft, dan wordt er verder onderzoek gedaan. Er wordt een longfoto gemaakt en een CT-scan van de buik. Eventueel worden er stukjes weefsel (biopten) van het buikvlies via de buikwand genomen. Als er vocht in de buik zit, dan kan dat ook weggehaald worden.

Soms wordt er een laparoscopie gedaan.

Het weefsel dat is verwijderd wordt onderzocht door de patholoog. De uitslag van dit onderzoek duurt ongeveer 2 weken. U krijgt een afspraak voor de uitslag mee.

Wat is de behandeling van eierstokkanker?

De meest toegepaste behandeling bij eierstokkanker is een operatie en/of chemotherapie. Tijdens de operatie, via de buikwand, worden meestal beide eierstokken en de baarmoeder verwijderd. Zo nodig wordt er meer weefsel verwijderd, dit is afhankelijk van het stadium van de ziekte. Het is mogelijk dat u voorafgaand aan de operatie chemotherapie krijgt, en dan ook vaak nog een aantal kuren na de operatie.

Operatie voor eierstokkanker

Voor de operatie bij eierstokkanker werken de gynaecologen van het Beatrixziekenhuis samen met de gynaecologen van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Voor deze samenwerking is gekozen omdat voor dergelijke operaties de specialisten en verpleegkundigen over extra kennis en ervaring moeten beschikken.

Zodra de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn en u de uitslag weet, dan maken wij een afspraak maken op de polikliniek van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Tijdens uw behandeling in het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt u dan verder begeleid door de gynaecoloog en door de verpleegkundige gynaecologie aldaar.

Wanneer u na de operatie voor de eerste controle bent geweest bij de gynaecoloog in Dordrecht, wordt u weer terug verwezen naar uw eigen gynaecoloog in het Beatrix Ziekenhuis. Ook een eventuele behandeling met chemotherapie wordt in het Beatrix Ziekenhuis gegeven.