Groepsvoorlichting coloscopie

Het onderzoek

Voorafgaand aan de coloscopie willen wij u goed informeren over dit onderzoek. Die informatie kunt u individueel of in een groep krijgen.

  • Bij het (laten) maken van een afspraak, krijgt u te horen of u individueel wordt geinformeerd of dat u deel uitmaakt van de groepsvoorlichting. De inhoud van de individuele en de groepsvoorlichting is gelijk;
  • De keuze voor individuele of groepsvoorlichting, hangt af van de hoeveelheid patiënten die geïnformeerd moet worden over dit onderzoek.

De groepsvoorlichting

Patiënten die gebruik gaan maken van de groepsvoorlichting ontvangen van ons een schriftelijke uitnodiging voor de groepsvoorlichting. De groepsvoorlichting over de coloscopie vindt op een andere dag dan de coloscopie plaats.

Vragenformulier

Bij deze brief ontvangt u een vragenformulier met vragen omtrent uw gezondheid en medicatiegebruik. De ingevulde vragenlijst neemt u mee naar de groepsvoorlichting. Als er aanleiding toe is, zal de Maag-, Darm- en Leverarts na de groepsvoorlichting in een persoonlijk gesprek met u door praten over uw antwoorden.

Informatie over het onderzoek

Tijdens de groepsvoorlichting wordt u geïnformeerd over het onderzoek. Een verpleegkundige legt uit hoe het onderzoek gaat, hoe u zich moet voorbereiden en waar u op moet letten na het onderzoek. U ontvangt bij deze groepsvoorlichting ook het recept voor de voorbereidingsmedicatie en aanvullende informatie over het roesje (sedatie) en de coloscopie. De endoscopieverpleegkundigen zullen tijdens de voorlichting eventuele vragen beantwoorden. Als u vragen heeft die u privé beantwoord wilt hebben, kunnen deze na afloop van de voorlichting apart met u worden doorgenomen. Indien noodzakelijk vindt er nog een gesprek plaats met de maag-, darm- en leverarts.

Waar en wanneer?

Voor de groepsvoorlichting kunt u zich melden bij de gastvrouw en/of de receptie.

Lees hier meer over de coloscopie.