Leverbiopsie

Het onderzoek

U heeft een afspraak voor een leverbiopsie.

 • Naam:
 • Geboortedatum:
 • Dag:
 • Datum:
 • Tijdstip waarop u zich moet melden:
 • Tijdstip van het onderzoek:
 • Afdeling: Radiodiagnostiek, Beatrixziekenhuis, Gorinchem.

Een leverbiopsie is een onderzoek waarbij een stukje weefsel van enkele millimeters (=biopt) uit de lever wordt gehaald. Dit weefsel wordt in het laboratorium verder onderzocht. Doel van het onderzoek is het microscopisch onderzoeken van een stukje weefsel uit de lever om een diagnose te kunnen stellen.

Alternatieven

In een enkel geval vindt een leverbiopsie plaats onder narcose via een kijkoperatie.

Voor het onderzoek

Opname in het ziekenhuis

Voor dit onderzoek wordt u tijdelijk opgenomen in het ziekenhuis. Op de dag van het onderzoek meldt u zich op het tijdstip en de plaats, zoals is afgesproken met uw behandelend arts.

Als u al in het ziekenhuis bent opgenomen, dan vertelt de verpleegkundige u hoe laat het onderzoek plaatsvindt.

Bloedverdunnende medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan bespreekt de arts die het onderzoek aanvraagt met u hoelang van tevoren u moet stoppen met de inname van deze medicijnen.

Ook aspirines hebben een bloedverdunnende werking en inname ervan dient, vanwege een langere werkingsduur, 7-10 dagen voor de ingreep gestopt te worden.

Als dit niet met u besproken is, wilt u dan contact opnemen met uw behandelend arts. Uw behandelend arts geeft aan wanneer u weer met de inname van deze medicijnen kunt beginnen.

Eten en drinken

Als de biopsie in de ochtend plaatsvindt, mag u de dag voor het onderzoek vanaf 22.00 uur niets meer eten en drinken. Als de biopsie in de middag plaatsvindt, mag u alleen een licht verteerbaar ontbijt nemen.

Bloedonderzoek

De arts wil vóór de biopsie zeker weten dat uw bloedstolling in orde is, zodat de kans op een nabloeding kleiner wordt. Uw laatste bloeduitslagen worden bekeken. Als deze afwijkend zijn, is het mogelijk dat het onderzoek niet plaats kan vinden.

Belangrijk

Vertel uw behandelend arts voor het onderzoek of u:

 • allergisch bent voor jodium en/of bepaalde geneesmiddelen;
 • aan hart- of longaandoening lijdt;
 • bloedverdunners gebruikt;
 • zwanger bent.

Tijdens het onderzoek

Voor het onderzoek kunt u op de verpleegafdeling uw nachtkleding aan trekken. Hier wordt uw bloeddruk opgenomen.

Daarna wordt u in een ziekenhuisbed naar de onderzoekskamer op de röntgenafdeling gebracht. U wordt gevraagd op uw rug of linkerzij te gaan liggen. De radioloog bepaalt, met behulp van echografie (geluidsgolven), de plaats waar hij wil gaan prikken. Deze plaats wordt ontsmet en door middel van een injectie plaatselijk verdoofd. Er wordt een steriel laken over u heen gelegd. Vervolgens maakt de radioloog de prikplaats een beetje ruimer met een mesje. Dit voelt u niet meer.

Hierna volgt de prik waarmee het stukje weefsel uit de lever wordt weggenomen. Deze prik kan even een stekend gevoel in de buik en pijn in de rechterschouder geven. U krijgt van de radioloog te horen wanneer u tijdens het aanprikken van de lever uw adem in moet houden. Deze procedure kan nog een keer herhaald worden. Tot slot wordt er een pleister op de prikplaats geplakt.

Tijdsduur

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Na de punctie gaat u terug naar de verpleegafdeling. Daar moet u eerst twee uur op uw rechterzij blijven liggen; daarna nog eens twee uur bedrust houden. Het wondje wordt hierdoor dichtgedrukt en de kans op complicaties verkleind.

Een verpleegkundige komt regelmatig het wondje, uw bloeddruk en hartslag controleren. U kunt napijn krijgen bij het wondje en/of uw rechterschouder. Hiervoor kunt u een pijnstiller vragen aan de verpleegkundige.

De radioloog bepaalt of er na een uur nog een foto van de longen gemaakt moet worden.

Ongeveer een uur na het onderzoek mag u weer wat drinken. U mag pas weer eten als de verpleegkundige daar toestemming voor geeft. Vier uur na het onderzoek mag u, in overleg met de verpleegkundige, weer voorzichtig uit bed. Als dat goed gaat mag u, onder begeleiding, weer naar huis.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de behandelend arts tijdens uw polibezoek. Het microscopisch onderzoek in het laboratorium neemt minstens twee weken in beslag, soms langer. Informeer hiervoor bij uw arts.

Mogelijke complicaties/risico's

Een leverbiopsie is over het algemeen een veilig onderzoek. Toch kunnen er complicaties optreden waarover wij u moeten informeren. Zo bestaat bij het aanprikken van de lever een kleine kans op een (na)bloeding en het aanprikken van de long, galblaas/galweg of darm. Als dit gebeurt zou verder medisch handelen noodzakelijk kunnen zijn. Mocht hierop een kans zijn dan wordt dit onderzocht door na de punctie met echografie (geluidsgolven) de buik te bekijken, door een longfoto of een CT-scan onderzoek.

Contact

Mocht u nog vragen hebben of u ergens zorgen over maken, dan kunt u dit altijd bespreken met uw behandelend arts, de afdelingsarts, de radioloog of de verpleegkundige.

De afdeling Radiodiagnostiek is bereikbaar via telefoonnummer (0183) 64 44 50.