MammaPrint

Het onderzoek

Een tumor wordt altijd door een patholoog onderzocht. Soms is het nodig om een tumor nog nauwkeuriger te onderzoeken. Daarvoor wordt de MammaPrint gebruikt. De MammaPrint is een borstkankertest. De test maakt duidelijk hoe agressief de tumor is en doet een betrouwbare voorspelling hoe de tumor zich in de toekomst zal gaan gedragen. De MammaPrint geeft inzicht in de kans op uitzaaiingen in de toekomst. De resultaten van de test helpen de arts om een plan voor aanvullende behandeling op te stellen, zoals chemotherapie of hormoonbehandeling.

Geen erfelijkheidstest

De MammaPrint kan niet aantonen of de borstkanker erfelijk is en wat het risico is voor familieleden. Het is geen test om erfelijkheid te testen. Het is wel mogelijk om een erfelijkheidsonderzoek te laten doen bij een klinisch geneticus.

Voor wie?

De MammaPrint is niet voor iedereen geschikt. De test kan alleen worden uitgevoerd bij bepaalde tumorsoorten en tumorkenmerken en alleen als de tumor niet is uitgezaaid. In overleg met de patholoog, oncoloog en chirurg wordt bekeken of u in aanmerking komt voor de test.

Uitslag

Er zijn twee soorten uitslagen. De uitslag ‘low risk’ (laag risico) betekent dat er voor u weinig winst valt te halen door een chemo- of hormoontherapie. Als de uitslag ‘high risk’ (hoog risico) is, dan kan een chemo- of hormoontherapie zinvol zijn. De resultaten van de test worden na ongeveer twee weken bekendgemaakt. De uitslag krijg u via uw behandelend arts en met hem/haar bespreekt u de vervolgstappen.