Röntgenonderzoek blaas en urinewegen bij kinderen

Het onderzoek

Uw kind heeft een afspraak voor een röntgenonderzoek van de blaas en urinewegen (mictie-cystografie) op bovengenoemde dag, tijd en plaats. Deze pagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen.

Belangrijk

  • Indien u met uw kind meegaat naar de onderzoeksruimte, is het gewenst de röntgenlaborant voor het onderzoek te melden als u zwanger bent of denkt te zijn.
  • Het contrastmiddel dat uw kind krijgt toegediend, heeft geen invloed op eventuele geneesmiddelen, die worden gebruikt.
  • Uw eigendommen kunt u tijdens het onderzoek in de afsluitbare kleedkamer achterlaten.
  • Als u verhinderd bent voor dit onderzoek, wilt u ons dat dan zo spoedig mogelijk laten weten.

Voor het onderzoek

Voor het onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Laat uw kind echter niet vlak vóór het onderzoek naar het toilet gaan. Soms is er wat urine nodig voor een bacteriologische kweek.

Door allerlei oorzaken als bijvoorbeeld spoedgevallen loopt het programma soms uit. Helaas moet uw kind dan wat langer wachten. Wij bieden u daarvoor bij voorbaat onze excuses aan.

Tijdens het onderzoek

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de balie op de Kinderafdeling. De pedagogisch medewerker zal u en uw kind op het onderzoek voorbereiden. Dit gebeurt aan de hand van hulpmateriaal, waarmee getoond kan worden wat er allemaal gebeurt tijdens het onderzoek. Daarna zal de verpleegkundige een dun slangetje (katheter) via de plasbuis in de blaas aanbrengen. Deze blijft zitten tot en met het onderzoek op de afdeling Radiologie. Aansluitend meldt u zich aan de balie van de afdeling Radiologie. Hier kunt u plaatsnemen in de wachtruimte tot een laborant u komt halen.

Nadat uw kind zich in de kleedkamer heeft uitgekleed (uw kind mag een hemd of T-shirt aanhouden), vraagt de laborant u in de röntgenkamer te komen.

Tijdens het onderzoek ligt uw kind op een röntgentafel. Via de katheter laat de radioloog contrastvloeistof in de blaas lopen. Zodra de blaas vol is, wordt de katheter verwijderd. Daarna maakt de radioloog een aantal opnamen van de blaas en urinewegen.

Terwijl uw kind op de röntgentafel ligt, wordt uw kind gevraagd te plassen. Ook tijdens en na het plassen worden opnamen gemaakt.

Na het onderzoek kan uw kind de dagelijkse bezigheden hervatten. Uw kind kan gedurende een paar uur een branderig gevoel in de blaas hebben. Ook het plassen kan de eerste keer na het onderzoek pijnlijk zijn. Het contrastmiddel wordt via de urine vanzelf uitgescheiden.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u zo snel mogelijk van uw behandelend arts. U mag ervan uitgaan dat de uitslag na enkele dagen bekend is.

Contact

Als u na het lezen van deze pagina nog vragen heeft of als u en/of uw kind zich ergens zorgen over maakt, kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts, de pedagogisch medewerker, de laborant of de radioloog.

Wij zijn bereikbaar:

  • afdeling Radiodiagnostiek via telefoonnummer (0183) 64 44 50;
  • pedagogisch medewerker via telefoonnummer (0183) 64 44 34.