Röntgenonderzoek nier en urineleider ( Antegrade pyelografie)

Het onderzoek

U heeft een afspraak voor een onderzoek van de nier en urineleider. Deze pagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen.

Voor het onderzoek

Voor het onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Door allerlei oorzaken, zoals spoedgevallen loopt het programma soms uit. Helaas moet u dan wat langer wachten. Wij bieden u bij voorbaat onze excuses aan.

Tijdens het onderzoek

Meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie D0. Hierna neemt u plaats in de wachtruimte totdat de laborant u komt halen. Nadat u in de kleedkamer het bovenlichaam ontbloot heeft wordt u gevraagd om in de röntgenkamer te komen.

Tijdens het onderzoek ligt u op een röntgentafel. De aansluiting van uw nefrostomiecatheter op de catheterzak wordt losgekoppeld. Via de catheter wordt contrastvloeistof ingespoten, de radioloog maakt daarvan opnamen. Daarna wordt de catheter weer aan de opvangzak vastgemaakt.

Tijdsduur

Meestal duurt het onderzoek ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u uw dagelijkse bezigheden hervatten.

Uitslag

De uitslag krijgt u zo snel mogelijk van de u behandelend arts.

Contact

Als u na het lezen van deze pagina nog vragen heeft of zich ergens zorgen over maakt, kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts, de laborant of de radioloog. De afdeling Radiologie is bereikbaar op telefoonnummer (0183)64 44 50