Pijnbestrijding

Op de polikliniek

Als u al langere tijd pijn heeft en dit uw functioneren belemmert, kan uw huisarts of specialist u doorverwijzen naar de pijnpolikliniek van het Beatrixziekenhuis.

Pijn is een alarmsignaal dat er iets mis is met het lichaam. Wanneer onze lichaamscellen beschadigd raken door bijvoorbeeld een verwonding of een ziekte zal ons lichaam een pijnsignaal afgeven. De hoeveelheid pijn die iemand voelt bij een bepaalde verwonding of ziekte, de 'pijndrempel' of 'pijntolerantie', verschilt per persoon.

Bij uw eerste afspraak op de pijnpolikliniek wordt beoordeeld wat voor u de mogelijkheden zijn voor pijnbestrijding. U heeft een gesprek met één van de anesthesiologen en er wordt een lichamelijk onderzoek verricht.

Naar aanleiding van het lichamelijk onderzoek bespreken zij het volgende met u:

  • is aanvullend onderzoek noodzakelijk;
  • komt u in aanmerking voor een zenuwblokkadebehandeling? Een zenuwblokkadebehandeling is een behandeling waarbij een kleine onderbreking wordt gemaakt in een pijngeleidende zenuw;
  • komt u in aanmerking voor een behandeling met medicijnen of fysiotherapie;
  • is het wenselijk dat er voor u een afspraak wordt gemaakt met één van de andere leden van het pijnteam.

Tijdens uw eerste gesprek op de pijnpolikliniek wordt daarnaast met u besproken hoe het verdere onderzoeksplan of behandelplan er uit zal zien.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken voor een polikliniekbezoek? Dan kunt u bellen met de pijnpoli. Zij zijn bereikbaar via (0183) 64 46 67. Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.

Voorbereiding

Voor uw eerste polikliniekbezoek hoeft u geen speciale voorbereidingen te treffen.

Het is belangrijk dat u bij uw bezoek aan de polikliniek de volgende dingen meeneemt:

  • uw patiëntenpas;
  • een geldig identiteitsbewijs;
  • de verwijsbrief van uw huisarts;
  • de afsprakenkaart van de specialist (als u die heeft);
  • een actueel medicatieoverzicht (op te vragen bij uw apotheek).

Tips voor het gesprek

Het is aan te bevelen tevoren op te schrijven wat uw klachten zijn en wat u precies allemaal wilt weten. Ter voorbereiding kunt u op deze website van een aantal specialismen meer te weten komen over het 'wat, hoe en wie'.