Beatrixziekenhuis Patiënten Poliklinieken Post-delierpolikliniek Geriatrie

Post-delierpolikliniek Geriatrie

Oudere patiënten die tijdens een opname in het Beatrixziekenhuis een delier (een acute verwardheid) doormaken, kunnen drie maanden na ontslag terecht bij de post-delier polikliniek van de Geriatrie.
Medewerkers van het specialisme Geriatrie hebben zich toegelegd op diagnostiek en behandeling van ouderen. Bij deze ouderen is er vaak sprake van meerdere aandoeningen tegelijk. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, geestelijke en sociale problemen: hoe kunnen deze worden opgepakt en verbeterd? Doel is het bereiken van behoud en herstel van zelfstandigheid met het oog op kwaliteit van leven.

Delier
Bij een delier is er sprake van een acute verwardheid. Symptomen kunnen zijn: verminderde aandacht, vergeetachtigheid, slaperigheid, hallucinaties, onrust en desoriëntatie in tijd, plaats en/of persoon.
De verwardheid is tijdelijk van aard, maar kan soms nog lang aanhouden. Ook na ontslag uit het ziekenhuis. Dit kan gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren van de patiënt.
Omdat een delier een onderliggende (lichamelijk) oorzaak heeft, richt de behandeling in het ziekenhuis zich zowel op de oorzaak als op de verwardheid zelf.
Na herstel van de lichamelijke problemen herstelt het delier zich meestal. Wel kan het voorkomen dat concentratieproblemen en geheugenproblemen langer aanhouden. Sommige patiënten herinneren zich niets meer van het delier als ze eenmaal hersteld zijn. Anderen, die zich dit wel kunnen herinneren, kunnen hier allerlei reacties op hebben, bijvoorbeeld angst voor het ziekenhuis of schuldgevoel/schaamte over hun gedrag tijdens het delier. Slaapproblemen en somberheid zijn andere mogelijke gevolgen van een delier.

Route

De polikliniek klinische geriatrie bevindt zich in Gorinchem, locatie Beatrixziekenhuis, Banneweg 57 op de tweede etage, B2. Bij aankomst kunt u zich melden aan de balie bij de secretaresse. Het is een stukje lopen vanaf de hoofdingang, indien nodig kunt u bij de parkeergarage een rolstoel lenen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid