Rechten en verantwoordelijkheden

De overheid regelt in verschillende wetten uw rechten én verantwoordelijkheden als patiënt. Om de positie van u als patiënt te versterken zijn de patiëntenrechten vastgelegd in onder meer de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Bij Rivas kunt u erop vertrouwen dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving. Onze medewerkers zijn op de hoogte van uw rechten. Als u dat wenst, lichten ze deze rechten graag toe. 

Veiligheid is de ultieme toetssteen bij alles wat Rivas onderneemt. Dat betekent niet alleen dat er zorg wordt geleverd met zo min mogelijk risico, maar ook dat een omgeving wordt gecreëerd waarin u zich op uw gemak voelt. Een omgeving waarin u er ook op mag vertrouwen dat uw fundamentele rechten worden beschermd. Keuzevrijheid, hartelijkheid en respect voor uw persoonlijke waarden en overtuigingen spelen daarbij een belangrijke rol.