Instructievideo inloggen MijnRivas

Wat is MijnRivas?

Als cliënt of patiënt van Rivas Zorggroep heeft u toegang tot MijnRivas, het online Rivas Cliëntportaal. In MijnRivas kunt u delen van uw elektronisch dossier inzien, digitale patiëntenvragenlijsten invullen en elektronisch communiceren over medicatie met de apotheek van Rivas. Op deze pagina kunt u lezen hoe het cliëntportaal MijnRivas werkt en wat u kunt met de verschillende onderdelen.

Naar boven

Wat kunt u in het cliëntportaal MijnRivas?

In MijnRivas kunt u:

 • uw persoonlijke gegevens controleren;
 • een overzicht bekijken van al uw geplande opnames, operaties en afspraken op de polikliniek in het Beatrixziekenhuis;
 • zien wanneer u in het verleden bent opgenomen, geopereerd of op de polikliniek bent geweest in het Beatrixziekenhuis;
 • een afspraak maken met een specialist na een verwijzing door uw huisarts;
 • medische correspondentie inzien;
 • informatie over allergieën inzien;
 • digitale patiëntenvragenlijsten invullen;
 • elektronisch communiceren over medicatie met de apotheek van Rivas;
 • uitslagen van aanvullend onderzoek bekijken (met zeven werkdagen vertraging);
 • actuele en gestopte medicatie zoals bij Rivas bekend inzien;
 • voorlichtingsfolders over uw aandoening, onderzoek of behandeling inzien.

Naar boven

Wat heeft u nodig voor het raadplegen van MijnRivas?

Om MijnRivas te kunnen gebruiken, heeft u het volgende nodig:

 • Een computer of tablet met internet
 • Een DigiD met sms-functie óf de DigiD-app op uw telefoon: inloggen op MijnRivas werkt snel en makkelijk via deze app. Lees meer over de DigiD-app op de DigiD-website
 • Een mobiele telefoon met internet

Wat is DigiD?

DigiD staat voor digitale identiteit. Het is een systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan controleren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer (overheids)instellingen terecht.

DigiD aanvragen

Heeft u nog geen DigiD? U kunt DigiD aanvragen via de website www.digid.nl. Om vervolgens MijnRivas te kunnen gebruiken, zijn er twee opties.

1. Inloggen met gebruik van de DigiD-app op uw tablet of telefoon
Inloggen gaat makkelijk en veilig met gebruik van de DigiD-app. Heeft u deze app nog niet, dan vindt u op deze website meer informatie over het gebruik van de app en u leest hoe u de app kunt downloaden.

2. Inloggen met sms-controle
Om MijnRivas te gebruiken heeft u een DigiD met sms-functie nodig. Met alleen een DigiD-code kunt u, in verband met de beveiliging van uw gegevens, niet inloggen op MijnRivas. Heeft u wel een DigiD maar nog geen sms-functie? Op de website www.digid.nl kunt u uw DigiD-gegevens bekijken en uitbreiden.

Na het aanvragen of uitbreiden van uw DigiD krijgt u per post een activeringscode thuisgestuurd. Dit kan vijf dagen duren. Hiermee kunt u uw DigiD activeren. U heeft hiervoor ook uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

Naar boven

Inloggen op MijnRivas

Stap 1

 • Ga naar www.rivas.nl
 • Klik rechtsboven op 'Inloggen'
 • Klik in het volgende scherm op 'MijnRivas (Cliëntportaal)'
 • Klik nu op de knop 'Direct inloggen MijnRivas'

 • U kunt ook rechtstreeks inloggen via www.mijnrivas.nl.
 • Klik op de knop 'Direct inloggen MijnRivas'

Stap 2

U krijgt onderstaand scherm te zien. Klik op ‘Inloggen met DigiD’.

Stap 3

U komt op een invulscherm van DigiD. U kunt kiezen uit twee methodes om in te loggen: via de DigiD-app of via uw DigiD met controle per sms.

1. Inloggen via DigiD-app
Kies in het scherm voor inloggen met de DigiD-app en open de app op uw telefoon. Klik vervolgens op start en neem de getoonde koppelcode (vier letters) over in MijnRivas. Scan de QR code, vul uw DigiD pincode in en u bent ingelogd. Heeft u nog geen DigiD-app, dan vindt u op deze pagina informatie over hoe u deze kunt downloaden.

2. Inloggen via DigiD met sms-controle
Kiest u voor de optie 'Met een controle via sms', dan logt u in met uw DigiD en bijbehorend wachtwoord. U ontvangt direct een code per sms op uw mobiele telefoon. Als u die invult bent u ingelogd in MijnRivas.

Naar boven

Uitloggen op MijnRivas

U kunt uitloggen door rechtsboven op ‘Uitloggen’ te klikken. Wanneer u 15 minuten niets doet in MijnRivas, wordt u automatisch uitgelogd. Alle informatie die niet verzonden of opgeslagen is, gaat dan verloren.

Naar boven

De bescherming van uw gegevens

Rivas heeft privacy en veiligheid hoog in het vaandel staan. Hieronder leest u hoe uw privacy en gegevens worden beschermd. Ook krijgt u tips hoe u hier zelf aan kunt bijdragen.

Wij registreren uw gegevens

Wij willen graag weten hoe vaak MijnRivas wordt gebruikt. Daarom registreren wij - op een veilige manier - elke keer dat u inlogt. De gegevens die u eventueel invoert in MijnRivas kunnen in uw medisch dossier komen te staan.

Wie kunnen mijn medisch dossier en mijn medische gegevens inzien?

In beginsel wordt alleen inzage verleend aan u, dus niet aan familieleden of partners. U kunt wel iemand machtigen het medisch dossier namens u in te zien. Ouders/verzorgers van kinderen jonger dan 12 jaar mogen de gegevens van het kind inzien. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar hebben zowel het kind als de ouders/verzorgers het recht op inzage. Inzage in gegevens van een overledene kan slechts worden verleend wanneer nabestaanden hier een aanmerkelijk belang bij hebben en de zorgverlener van mening is dat de overledene bij leven hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien een wettelijke verplichting dit vereist.

MijnRivas veilig gebruiken

Rivas gaat op een veilige manier met uw digitale gegevens om, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt daarnaast zelf bijdragen aan een veilig gebruik van het cliëntportaal MijnRivas.

 • Log uit op het moment dat u MijnRivas niet meer actief gebruikt en sluit daarna de browser (de internetpagina).
 • Ga zorgvuldig om met de afdrukken die u maakt van uw gegevens.
 • Uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Bewaar deze daarom op een veilige plek.
 • Sla uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord niet op in uw computer, ook al stellen veel computerprogramma’s dit voor. Dit betekent namelijk dat iedereen die toegang heeft tot uw computer, ook uw inlognaam en wachtwoord kan vinden.
 • Zet uw computer op slot met een screensaver als u even wegloopt van uw computer. Voorbijgangers kunnen uw gegevens dan niet direct zien.
 • Gebruikt u draadloos internet (Wifi)? Zorg er dan voor dat uw internetmodem of router beveiligd is met een beveiligingscode (encryptie). Dan kan niet iedereen van uw internetverbinding gebruikmaken. In de handleiding van uw apparaat staat hoe u dit kunt doen.

Naar boven

Kinderen en het cliëntportaal MijnRivas

In het normale dagelijkse leven zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordigers van het kind dat nog geen 18 jaar is. Dit betekent dat een kind tot die leeftijd onder het gezag van de ouders staat en dat de ouders voor het kind beslissen. Dat ligt anders wanneer het gaat om medische zorg. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) onderscheidt drie leeftijdscategorieën en regelt voor elke categorie afzonderlijk de rechten van het kind en die van de ouders, ook betreffende de inzage in het medisch dossier. In de links hieronder vindt u daarover meer informatie.

De drie categorieën zijn:

Naar boven

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Heeft u vragen over MijnRivas? U vindt meer informatie en antwoorden onder veelgestelde vragen. Mocht uw vraag hier niet bij staan, mailt u dan naar clientportaal@rivas.nl.

Met vragen over uw behandeling kunt u bij uw behandelend arts terecht. Bent u uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten? Is uw DigiD verlopen? Vraag dan opnieuw uw DigiD aan. Meer informatie over DigiD leest op de website www.digid.nl.

Naar boven