Alons, K.

Kaakchirurg

'Voor de studie tandheelkunde heb ik gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Aanvullend heb ik de studie geneeskunde aan de Radboud Universiteit gevolgd en in 2006 afgerond. De studie Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg volgde ik in het Radboud universitair medisch centrum.

Sinds 1 juni 2012 ben ik verbonden aan het Beatrixziekenhuis. Het Beatrixziekenhuis is een perifeer ziekenhuis met korte communicatielijnen tussen de specialismen onderling maar ook tussen de specialisten en verwijzers. De sfeer is laagdrempelig en dit is prettig voor de patiënt. Mijn ambitie is om verder te bouwen aan een volwaardige afdeling mond-, kaak- en aangezichtschirurgie in het Beatrixziekenhuis.'

De heer Alons heeft als speciale aandachtsgebieden:

  • allround mond-, kaak- en aangezichtschirurgie;
  • implantologie;
  • pre-implantologische chirurgie;
  • orthognatische chirurgie;
  • aangezichtschirurgie;
  • speekselklierchirurgie;
  • obstructief slaap apneu syndroom (OSAS) en snurken.