Oostveen, van, A.

Specialist Ouderengeneeskunde

'Tijdens mijn geneeskundestudie in Nijmegen was ik vooral geïnteresseerd in de medische zorg in niet-Westerse landen. Voor co-schappen ben ik enige tijd in Kenya en Tanzania geweest en na het afstuderen ben ik de tropenopleiding gaan doen met assistentschappen in onder andere chirurgie en verloskunde. Na met veel plezier werkzaam te zijn geweest als tropenarts in Ghana en daarna als huisarts, ben ik in 2003 bij Rivas gaan werken in de ouderenzorg en al snel heb ik de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde gedaan. Ik werk in de regio Sliedrecht en heb ervaring in alle typen verpleeghuiszorg.

Mijn aandachtsgebied is de eerste lijn. Binnen het Geriatrisch Onderzoek en Advies Centrum (GOAC) doe ik consulten thuis bij kwetsbare ouderen op verzoek van de huisarts. De verwijsvragen zijn heel divers, meestal gaat het om diagnostiek naar cognitieve stoornissen, diagnostiek bij vallen of algehele achteruitgang. Ook kan de huisarts mij bellen bij vragen over bijvoorbeeld medicatie of beleid bij geriatrische ziektebeelden. Daarnaast neem ik deel aan multidisciplinaire overleggen in huisartsenpraktijken in de regio.

Een aantal jaar geleden heb ik de kaderopleiding “Eerste lijn” gedaan en ben als kaderarts ook lid van de werkgroep ouderengeneeskunde van de Zorggroep ZGWA. Mijn visie is dat wij daar moeten werken waar de kwetsbare oudere cliënt is. Dat is thuis met de huisarts en in nauwe samenwerking met de klinisch geriater.

Daarnaast heeft de complementaire zorg mijn bijzondere belangstelling en heb ik een opleiding in homeopathie en antroposofische geneeskunde gevolgd. Rivas biedt vanuit het Planetree-concept de mogelijkheid om complementair te behandelen daar waar de cliënt dit wenst. Vooral binnen de psychogeriatrie werken we op verzoek regelmatig met complementaire therapieën. Ik werk daarin samen met de aromatherapeuten. Ik ben er trots op dat er binnen Rivas de mogelijkheid en aandacht is om ook met muziektherapie, kunstzinnige benaderingen, een healing environment en complementaire medicatie voor de cliënt naar kwaliteit van leven, genezing en ontwikkeling te zoeken.

De aandachtsgebieden van mevrouw Van Oostveen zijn:

  • Eerstelijnszorg en GOAC
  • Complementaire therapie