Terugblik op symposium Kwaliteit Als Medicijn

Een geslaagd symposium over het programma ‘Kwaliteit als Medicijn’ met de titel: ‘KAM: Op de helft van de reis’ vond donderdag 28 september plaats.

Na een ontvangst met daarin posterpresentaties van verschillende KAM-projecten begon de avond met een presentatie van Gert-Jan Milhous (Beatrixziekenhuis), Vincent Coenen (Huisarts en Zorg) en Kees Heijblom (Rivas Zorggroep) met de titel ‘Transmurale samenwerking door KAM’. Er werd hierin teruggeblikt op de start van het programma KAM, de resultaten tot nu toe, de kracht van de samenwerking die hierin een grote rol speelt en mogelijkheden voor de toekomst.

>>Ik wil meer lezen over de inhoud van het symposium Kwaliteit Als Medicijn<<

Workshops
Na deze presentatie was het mogelijk om een viertal workshops te bezoeken, met onderwerpen die vanuit het verbeteren van kwaliteit van zorg, het verlenen van mensgerichte zorg en toekomstig betaalbare zorg relevant zijn.

Toekomstvisie
Afsluitend gaf Ab Klink namens VGZ zijn toekomstvisie op ‘Zinnige Zorg’ en de beweging die landelijk hieromtrent opgestart is.

We kijken terug op een bijeenkomst waarin samenwerking, ambitie en mooie resultaten in het verlenen van kwaliteitszorg als een rode raad door de avond liepen.

>>Ik wil meer lezen over de inhoud van het symposium Kwaliteit Als Medicijn<<

Els van der Stelt, programmamanager KAM