Ergotherapie

Ergotherapie helpt mensen die in hun dagelijks functioneren last hebben van beperkingen of problemen. De ergotherapie is erop gericht dat iemand weer zo zelfstandig mogelijk de dag door kan komen. Voorop staat een praktische aanpak van de activiteiten die voor de cliënt belangrijk zijn en problemen opleveren. Dat varieert van opstaan uit bed, douchen en aankleden tot huishoudelijk werk en van naar school gaan of werken tot het uitoefenen van hobby's.

Lichamelijke en/of psychische problemen kunnen in het dagelijks leven veel beperkingen opleveren. De ergotherapeut helpt u om in uw eigen omgeving zo goed mogelijk om te gaan met deze beperkingen. Tevens nemen we in de behandeling ook uw omgeving mee. Samen met u zoekt de ergotherapeut naar manieren om dagelijkse handelingen te kunnen blijven verrichten, eventueel met inzet van goede hulpmiddelen of met het aanleren van een nieuwe strategie/aanpak. We oefenen met u alle activiteiten die voor u belangrijk zijn. Zo vergroot de ergotherapeut uw zelfstandigheid en uw ervaren kwaliteit van leven.

De ergotherapeuten hebben verschillende expertises. U kunt voor elke vorm van ergotherapie terecht, bijvoorbeeld voor:

  • Ergotherapie bij u thuis
  • Ergotherapie als onderdeel van revalidatiezorg speciaal voor kwetsbare ouderen (geriatrische revalidatie)
  • Handtherapie
  • Ergotherapie in een locatie bij Rivas (intramurale ergotherapie).