Afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel. Dit wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Afasie komt het meest voor bij volwassenen en ouderen. Door afasie kunnen er problemen ontstaan in het begrijpen, spreken, lezen en schrijven.

In het afasiecentrum leert u onder begeleiding van logopedisten beter communiceren. Het doel is om de kwaliteit van uw leven te verbeteren en uw zelfstandigheid te vergroten zodat u actief kunt deelnemen aan het sociale en maatschappelijke leven.

In het afasiecentrum leert u beter omgaan met uw stoornis, beperking of handicap. Samen met andere cliënten traint u uw vaardigheden door middel van oefeningen. Iedereen in de groep werkt aan zijn of haar eigen, individuele doelen. Daarbij wordt goed gekeken in welke groep u het beste past om uw doelen te bereiken.