Dagopvang van Rivas

Voor iedereen is het belangrijk om de dag op een leuke en zinvolle manier door te komen. Ook als u bijvoorbeeld ouder wordt, een beperking heeft, u zich zonder hulp van anderen niet helemaal zelf kunt redden of wanneer u op een wachtlijst voor een verpleeghuis staat. In sommige gevallen zorgt het bezoek aan de dagbesteding voor een adempauze bij uw mantelzorger (respijtzorg). Rivas dagbesteding biedt hierin ondersteuning aan cliënt en mantelzorger.

Vergroten zelfredzaamheid

Op de dagbesteding wordt uitgegaan van uw mogelijkheden. De medewerkers van de dagbesteding vullen dit verder aan. Zo werken we samen met u aan het vergroten of het behouden van uw zelfredzaamheid, waardoor u langer veilig en zelfstandig thuis kan wonen.
Dat doen we door actief, eigentijds en zinvol bezig te zijn in een prettige omgeving. Omdat dit voor iedereen anders is, kiest u samen met onze zorgprofessionals de activiteiten die u tijdens dagbesteding wilt doen.

Kennis en ervaring

Onze medewerkers hebben kennis en ervaring met:

  • Ondersteuning bij dagelijkse activiteiten
  • Professionele begeleiding bij activiteiten die gericht zijn op het behouden of vergroten van vaardigheden en fysieke en mentale mogelijkheden.
  • Extra aandacht voor voeding, eventuele ondervoeding en uitdroging.
  • Ondersteuning bij het innemen van eigen medicatie die door cliënten wordt meegenomen naar de dagbesteding.
  • Een heldere, vaste dagindeling binnen een veilige en beschermde omgeving.
  • Activiteiten die aansluiten bij achtergrond en interesses.
  • Extra zorg en ondersteuning van bijvoorbeeld fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. (Dit loopt via uw eigen zorgverzekeraar)

Contact

Voor de dagopvang heeft u een indicatie nodig.
Meer weten? Neem dan contact op met een locatie van uw voorkeur of neem contact op via Rivas Zorglijn 0900-8440.