08 juni 2021

Antwoord op veelgestelde vragen over corona en de dagbesteding

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over corona en de dagbesteding bij Rivas.

Kan elke huidige cliënt naar de dagbesteding?

Ja, elke huidige cliënt kan naar de dagbesteding. Op enkele locaties is er vanwege de beschikbare ruimte minder plek voor cliënten. Deze locaties zijn te klein waardoor we niet altijd 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Soms maken we dan gebruik van een andere locatie. In individuele gevallen bespreekt een medewerker van de dagbesteding telefonisch welke locatie voor de bezoeker het prettigste alternatief is. Dit is uiteraard bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis.

Welke maatregelen neemt Rivas om verspreiding van het virus te beperken?

Om het risico op verspreiding van het virus te beperken, nemen we veiligheidsmaatregelen.

  • Medewerkers dragen een faceshield (doorzichtig spatmasker) op Rivas locaties.
  • Anderhalve meter afstand tussen personen.
  • Regelmatig handen wassen met water en zeep.
  • Hoesten en niesen in de elleboog.
  • Gebruik van papieren zakdoeken en deze na eenmalig gebruik weggooien.

Deze zijn gebaseerd op de landelijke RIVM-richtlijnen.

Worden cliënten gescreend op klachten en hoe gebeurt dat?

Ja, op de dagen dat cliënten naar de dagbesteding komen, wordt bij de ingang elke keer de lichaamstemperatuur gemeten. Bij koorts (37,9 graden of meer) wordt cliënten gevraagd om hun bezoek uit te stellen totdat zij 72 uur klachtenvrij zijn. Cliënten worden met de taxivervoerder terug naar huis gebracht.

Krijgt een cliënt thuis klachten? Dan adviseert Rivas om als eerste de huisarts te bellen en de klachten te melden. De huisarts adviseert over eventuele vervolgstappen. Daarna vragen wij cliënten om de dagbestedingslocatie te bellen en aan te geven dat zij klachten hebben. Zo houden wij er rekening mee dat cliënten niet kunnen komen. Ook hier geldt: zijn cliënten 72 uur klachtenvrij, dan zijn zij weer welkom op de dagbesteding.

Wij vragen nadrukkelijk aan de cliënt zich te laten testen op corona. Bij een negatieve uitslag is de cliënt weer welkom mits hij/zij 72 uur klachtenvrij is. Laat de cliënt zich niet testen dan blijft de cliënt 10 dagen thuis en verwelkomen wij hem of haar als de cliënt 72 uur klachtenvrij is of na deze periode van 10 dagen.

Kunnen cliënten zich veilig door de locatie bewegen?

Ja. Op elke locatie worden cliënten direct naar de ingang van de dagbesteding gebracht door de taxivervoerder. Een medewerker van de dagbesteding begeleidt cliënten direct naar de dagbestedingsruimte. Zo zorgen we ervoor dat cliënten van de dagbesteding zo min mogelijk in contact komen met bijvoorbeeld medewerkers van andere afdelingen of bewoners van onze verpleeghuizen.

Hoe heeft Rivas veilig vervoer georganiseerd voor cliënten van de dagbesteding?

Rivas heeft afspraken gemaakt met taxivervoerders. Cliënten moeten een mondkapje  dragen, zoals in het OV verplicht is sinds 1 juni. In de bus zorgen we voor voldoende afstand tussen personen. Ook cliënten die bij aankomst bij de dagbestedingslocatie een te hoge lichaamstemperatuur hebben, worden eerst apart van de anderen opgevangen waarna het taxibedrijf hen weer ophaalt.

Is er op de locaties genoeg ruimte om 1,5 meter afstand te houden?

Op de meeste locaties voor dagbesteding is voldoende ruimte om cliënten te ontvangen en 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Zo kunnen we cliënten veilig een alternatief dagprogramma aanbieden. Op locatie Gorinchem is een extra ruimte ingericht om te voldoen aan de anderhalve meter-maatregel. Daar waar er toch onvoldoende ruimte is, bekijkt een Rivas-medewerker samen met een cliënt welke andere locatie geschikt is.

Biedt Rivas cliënten nog hetzelfde dagprogramma aan?

Nee, met name door de afstand van anderhalve meter en het verminderen van fysiek contact kunnen wij niet het gebruikelijke dagprogramma bieden. Er wordt per locatie een alternatief programma geboden dat past bij de wensen van cliënten van de dagbesteding en zoveel mogelijk gelijk is aan het normale dagprogramma.

Zijn er beschermingsmiddelen beschikbaar voor cliënten?

Ja, wij verzorgen wel persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, voor cliënten. Uiteraard zijn papieren zakdoeken, handzeep en desinfectie ook aanwezig.

Uiteraard staat het cliënten vrij om zelf hun eigen beschermingsmiddelen mee te nemen, zoals een mondkapje, als zij dit prettig vinden.

Worden medewerkers van de dagbesteding gescreend op klachten?

Ja, medewerkers van de dagbesteding worden gescreend op gezondheidsklachten en koorts door middel van een test. Zij blijven thuis als zij gezondheidsklachten en/of koorts blijken te hebben.

Bovenstaande kan wijzigen afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM. Wij volgen altijd de actuele richtlijnen.

Neemt Rivas nieuwe cliënten op in de dagbesteding?

Ja, Rivas neemt nieuwe cliënten aan voor de dagbesteding. Wij hebben er vertrouwen in dat wij dankzij de veiligheidsmaatregelen en het hygiëneprotocol veilig en verantwoord dagbesteding aanbieden.