12 februari 2020

Specialist ouderengeneeskunde Amnon Weinberg verlaat Rivas Zorggroep na 21 jaar

Amnon Weinberg en wijkverpleegkundige Aline den Hartog

‘Goed op elkaar afgestemde zorg voor elke kwetsbare oudere’

De juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment, vat volgens specialist ouderengeneeskunde Amnon Weinberg (65) precies samen wat hij en zijn collega’s moeten realiseren voor elke kwetsbare oudere. Niet solistisch, maar vanuit een goed samenwerkend netwerk van professionals in de eerste en tweede lijn. Na 21 jaar zich met hart en ziel hiervoor te hebben ingezet, gaat Amnon Rivas Zorggroep verlaten. Met een minisymposium met het thema ‘Zorg voor ouderen, over 5 jaar dicht bij huis’, neemt Amnon op donderdag 13 februari afscheid. In zijn rede geeft hij zijn genodigde collega’s na jaren van plezierig samenwerken, zijn visie op hoe we de zorg voor ouderen dicht bij huis over 5 jaar het best georganiseerd hebben.

Pionieren
Ouderen wonen steeds langer thuis en meestal krijgen zij te maken met verschillende gezondheidsproblemen. Amnon: ‘Toenemend leidt dit tot niet altijd zinvolle en gewenste ziekenhuisopnames met complexe vraagstukken rond nazorg. Het is daarom belangrijk om vroegtijdig zorg en behandeling op een overzichtelijke manier en goed op elkaar af te stemmen’, vertelt Amnon. Een thema dat hem sinds het begin van zijn loopbaan bij Rivas heeft geboeid. Amnon: ‘In 1998 begon ik bij Rivas met de ambitie om de regionale zorg voor ouderen te laten onderbrengen in een netwerkorganisatie. Wat in wezen neerkomt op de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment. Dit betekent kleine netwerken van professionals rond de ouderen en hun naasten. Mijn streven was om de verpleeghuisarts, zo heette mijn functie toen nog, een dusdanige plek in de regio te geven dat de ouderen op het juiste moment konden profiteren van de deskundigheid van mijn collega’s en mij.’

Dokter in netwerk ouderenzorg
Amnon was als specialist ouderengeneeskunde een spin in het web en lid van twee palliatieve teams en SCEN-arts, waarbij hij steun en consultatie bij euthanasie bood. Daarnaast was hij consulent ouderengeneeskunde, onder andere in lokale gezondheidscentra en meer dan twintig jaar actief in de wijk. Vanuit het geriatrisch onderzoek- en adviescentrum (GOAC) biedt Rivas sinds het jaar 2000 consultatie in de wijkverpleging aan. Het GOAC was één van de twee sporen die ontwikkeld zijn vanuit de Schakelafdeling in het Beatrixziekenhuis. In dat kader was Amnon tot 2016 ook als consulent intensief betrokken bij de zorg voor ouderen op de SEH en in het ziekenhuis. In de wijk werkt de specialist ouderengeneeskunde samen met de huisarts, die in de eerste lijn hoofdbehandelaar blijft. De specialist ouderengeneeskunde vormt een brug tussen medisch specialisten, wijkverpleging, paramedici, het verpleeghuis, de apotheek, het sociaal wijkteam en de familie en mantelzorgers van de cliënt. Het mooie is dat alle disciplines met elkaar samenwerken rondom de oudere cliënt.

Kwetsbare ouderen

‘We spreken vaak over kwetsbare ouderen, omdat er meestal sprake is van meerdere aandoeningen en daarmee mogelijke problemen op lichamelijk, psychisch of sociaal gebied’, vertelt Amnon.‘Het is belangrijk dat zorgprofessionals alle zorg voor en met de cliënt goed af te stemmen. Zo bekijken we welke behandelingen er zijn en welke medicatie wordt genomen en of de verschillende medicijnen goed samengaan. Daarbij houden we ook rekening met de wensen van de cliënt, nu en op langere termijn, en hoe de mantelzorger daarbij betrokken kan zijn. De samenwerking tussen de verschillende disciplines en de cliënt kan in veel gevallen een ziekenhuisopname of afspraak met de specialist voorkómen. Veel behandelingen kunnen thuis plaatsvinden en dat is wat veel mensen het liefst willen.’

Integrale samenwerking
Amnon gelooft dan ook in integrale samenwerking in de keten. Ouderenzorg is immers complexe zorg; vaak zie je niet meteen wat het ziektebeeld complex maakt. ‘Door samenwerking met andere professionals, hun expertise en signalen rondom de oudere cliënt, kunnen we de benodigde zorg in kaart brengen en onderling goed afstemmen.
We gaan er in de toekomst naartoe dat de specialist ouderengeneeskunde structureel in de eerste lijn wordt aangeboden, ondanks de grote vacatureproblematiek en gebrek aan capaciteit binnen mijn eigen vakgebied. De specialist ouderengeneeskunde in de huisartsenpraktijk of het gezondheidscentrum, dat gebeurt al zeker, ook bij Rivas door mijn collega’s en mij, maar gaat nog veel meer de toekomst worden. En sneller dan we denken, omdat huisartsen ook overspoeld worden door complexe ouderenzorg, komt de samenwerking die ik net schetste in een stroomversnelling. Wat het de oudere oplevert? De oudere is op tijd juist geïnformeerd, gaat geen overkill aan zorg krijgen, maar precies wat bij hem past en weet dat wanneer er wat is, bij wie hij op welk moment terechtkan. Wat het de professional oplevert? De samenwerking leidt tot boeiende en inspirerende banen met onderlinge taakherschikking en deskundigheidsbevordering on the job.’

Advance Care Planning

Een ander belangrijk thema in de ouderenzorg, is advance care planning, vindt Amnon. ‘Van tevoren moeten ouderen de balans van hun leven kunnen opmaken en als zij ziek worden weten wat dat voor hen gaat betekenen. Hoe de toekomst er dan uitziet en wat dat voor gevolgen heeft op hun kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. Zo kunnen ze zelf bepalen, wat ze wel en niet willen. Welke zorg wil je hebben? Wie wil je dat jou vertegenwoordigt als je dat zelf niet meer kan? Welke behandelingen voegen nog wat toe? Waar wil je eindigen? Dat is niet één gesprek, maar een serie van gesprekken die in de keten, in netwerken, heel erg belangrijk zijn. Dat begint thuis en het leven van een oudere eindigt ook vaak thuis. Het is daarom van belang dat de huisarts meer in de lead is en coördinerend werkt in de ouderenzorg met de specialist ouderengeneeskunde naast zich. En dat Rivas daar wijkverpleging, verpleeghuiszorg en transmurale zorg en nog veel meer aan toevoegt als dat nodig is. En het gaat er denk ik om dat de ziekenhuiszorg daar heel goed ondersteunend aan is. De coördinatie van ouderenzorg moet in de eerste lijn blijven en zich niet verplaatsen naar het ziekenhuis. En daar spelen specialisten ouderengeneeskunde een belangrijke schakelrol in.’

Genoeg te ontwikkelen

‘Als het gaat om de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment, dicht bij de kwetsbare oudere thuis met de scope op de komende 5 jaar, heeft Rivas nog wel stappen te zetten’, stelt Amnon. We hebben alle medewerkers en een netwerkorganisatie nodig om dit te kunnen realiseren. Rivas is al ver in zorg voor ouderen en palliatieve zorg in de thuissituatie. En met JCI, Planetree en HiX als een gemeenschappelijk digitale werkomgeving hebben we prachtige instrumenten in handen om als een netwerkorganisatie te gaan werken en dat verder te ontwikkelen. Wat kunnen we daarom aan de kwetsbare oudere bieden? En welke professionals zijn daarbij nodig? Het zijn cruciale vragen om goed op elkaar afgestemde zorg voor elke kwetsbare oudere te leveren. In netwerkverband. Alleen ga je snel en samen kom je verder, heb ik ervaren in mijn jaren bij Rivas. Terugblikkend kan ik zeggen dat ik mijn visie heb kunnen ontwikkelen en ervaren dat het werkt en daar ben ik Rivas heel erg dankbaar voor.’

Nieuwe kans
Amnon ziet uit naar het minisymposium en vindt het ook goed om aan het einde van zijn loopbaan bij Rivas de deur van zijn kantoor definitief dicht te doen. ‘We zijn inmiddels verhuisd en wonen nu in Amersfoort. Mijn vrouw gaat hier in deze regio als specialist ouderengeneeskunde aan de slag. Als zij gesetteld is, ga ik eens rustig aan kijken wat ik zou kunnen doen in deze regio, uiteraard integraal samenwerkend vanuit een netwerk rondom kwetsbare ouderen. Een mooie, nieuwe kans. Het bloed kruipt nou eenmaal waar het niet gaan kan.’