'Het is iedere keer weer improviseren'

Traumachirurg Léon van de Schoot werkt sinds 2009 in het Beatrixziekenhuis, het beste ziekenhuis van Nederland. ‘De vakgroep bestaat uit zeven chirurgen. Hiervan zijn vier chirurgen NVT-gecertificeerd waarvan twee chirurgen gespecialiseerd in het behandelen van hoogcomplexe letsels’, vertelt hij. ‘Als het gaat om traumachirurgie, kan gezegd worden dat er een ruim aanbod is van casuïstiek. Het brede spectrum van traumachirurgische interventies wordt volledig en in de volle breedte door de chirurgen bedreven.’

Aandachtsgebieden

Elke chirurg uit de vakgroep heeft zijn of haar aandachtsgebied. De chirurgen zijn gespecialiseerd in: gastro-enterologische chirurgie, mammachirurgie, vaatchirurgie, oncologische chirurgie en hoofd-halschirurgie. Léon van de Schoot: ‘Binnen deze deelgebieden zijn de chirurgen bedreven in het hele pallet aan basiszorg. Voor de hoogcomplexe, laag-volumechirurgie kent de vakgroep prima samenwerkingsverbanden met diverse partners, waaronder het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Voor de behandeling van een bekken- of wervelfractuur, werken we samen met de academische centra in Utrecht en Rotterdam.’

Prachtig vak

De traumachirurgie is een prachtig vak, omdat het constructief is, vindt Leon van de Schoot. ‘Voor elke patiënt streef je, bij welk trauma dan ook, naar een optimale functionele uitkomst. Daarbij is het iedere keer weer improviseren. Voor het verlenen van de traumachirurgische zorg aan onze patiënten, kunnen we gebruik maken van een recent opgeleverde, state of the art OK-complex, waar we gebruik maken van eigentijdse en modern instrumentarium.’

Continuïteit van zorg

De continuïteit van de patiëntenzorg waarborgen we onder andere doordat de spoed-OK iedere dag beschikbaar is. Daardoor kunnen we patiënten niet alleen goed maar ook snel helpen. De continuïteit zit hem ook in het feit dat het Beatrixziekenhuis deel uit maakt van Rivas Zorggroep. Op die manier kunnen we na behandeling van een trauma binnen Rivas prima vervolgzorg regelen met onder andere revalidatie, fysiotherapie, thuiszorg en verpleeghuiszorg in het zorgaanbod.

Kwaliteit en veiligheid

De zorg die geboden wordt in het Beatrixziekenhuis voldoet aan alle geldende kwaliteitseisen. Rivas heeft als eerste ketenzorgorganisatie het JCI-kwaliteitskeurmerk behaald voor de thuiszorg, 19 woonlocaties en recent het Beatrixziekenhuis, waarmee we voldoende aan de hoogste standaarden. JCI is namelijk een internationaal erkende kwaliteitsorganisatie die wereldwijd zorginstellingen beoordeelt op basis van de strengste normen qua veiligheid en kwaliteit. In 2015 was het Beatrixziekenhuis nummer 1 in Elseviers Beste Ziekenhuizen en nummer 2 in de AD Ziekenhuis Top 100.

Samenwerking

Het Beatrixziekenhuis kent een jong en ambitieus en daardoor dynamisch medisch specialistisch bedrijf. Vanuit de vakgroep werkzaam in het Beatrixziekenhuis, wordt er goed en nauw samengewerkt. Kenmerkend voor ons ziekenhuis zijn de laagdrempelige contacten en de goede onderlinge samenwerking tussen specialisten. De lijnen zijn kort, zowel binnen de vakgroep als daarbuiten met bijvoorbeeld de vier orthopedisch chirurgen en vijf gecertificeerde SEH-artsen.