Apothekersassistent ziekenhuisapotheek Merel Hessels:

‘Leuk en afwisselend werk!'

Merel Hessels is één van de apothekersassistenten werkzaam in de goed uitgeruste ziekenhuisapotheek in het Beatrixziekenhuis, het beste ziekenhuis van Nederland. Overigens niet te verwarren met de dienstapotheek, waar patiënten met een recept hun medicatie voorgeschreven door de huisarts kunnen afhalen. De ziekenhuisapotheek heeft een andere rol. 'We bedienen de patiënten onder behandeling in het ziekenhuis en verzorgen de medicatie voor cliënten in de verzorgings- en verpleeghuizen', vertelt Merel. Om er spontaan aan toe te voegen: 'De ziekenhuisapotheek van ons ziekenhuis is een leuke en interessante plek om te werken. Er is veel diversiteit in wat een apothekersassistent doet. Dat maakt het werk afwisselend. Ook zijn er goede contacten met de artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Die korte lijnen maakt het prettig samenwerken.'

Breed palet

'De ziekenhuisapotheek houdt zich met veel zaken bezig waaronder: de bewaking van geneesmiddelengebruik, de inkoop, veilige opslag van (retour gekomen) medicatie in de eigen magazijnen, bereiding, aflevering, logistiek en de kwaliteitscontrole van geneesmiddelen', vertelt Merel. Dat alles gebeurt voor zowel het Beatrixziekenhuis als de totaal 16 woonlocaties (verpleeghuizen). De ziekenhuisapotheek verstrekt hiervoor de geneesmiddelen. Het geneesmiddelen-assortiment is afgestemd op de specialistische zorg die patiënten in het Beatrixziekenhuis en cliënten in de woonlocaties wordt geboden.’

Inkoop en productie

‘Een deel van deze geneesmiddelen koopt de ziekenhuisapotheek in via diverse groothandels. Een ander deel bereidt de ziekenhuisapotheek zelf. Merel licht toe: 'De ziekenhuisapotheek van het Beatrixziekenhuis is uitgerust met een productiefaciliteit die aan strenge kwaliteitsnormen voldoet. Merel: 'De afdeling productie is verantwoordelijk voor alle eigen geneesmiddelbereidingen, wat plaatsvindt in clean room ruimten. Dit zijn stofarme en steriele ruimten waarbij zowel de bereider als het product goed beschermd moeten zijn. Het gaat daarbij om de bereiding van bijvoorbeeld chemokuren, sondevoeding die direct in de bloedbaan wordt ingebracht, spuitjes voor oogheelkundige onderzoeken, enzovoorts.'

Kwaliteitscontrole

De geneesmiddelen die bij de groothandel worden ingekocht - bijvoorbeeld de grote potten tabletten - worden door ons herverpakt in kleinere strips. Voordat dit gebeurt, vindt er kwaliteitscontrole plaats. In het eigen laboratorium van de ziekenhuisapotheek wordt de kwaliteit van de door de fabrikant geleverde grondstoffen gecontroleerd. Daarbij wordt gekeken of de kwaliteit van de zelf bereide geneesmiddelen voldoet aan de normen. De ziekenhuisapotheker geeft de uiteindelijke goedkeuring na de bevindingen van het lab. Als het verpakkingsmateriaal van het geneesmiddel na het inpakken na controle door het lab voor gebruik wordt vrijgegeven, kunnen mijn collega's het adequaat in voorraad onderbrengen en van daaruit distribueren.'

Afhalen aan de balie

Een relatief klein deel van de geneesmiddelen kunnen patiënten zelf of hun zorgverlener direct aan de balie bij de ziekenhuisapotheek afhalen. Het gaat alleen om orale cytostaticatabletten, reuma-geneesmiddelen (spuiten) en fertiliteitshormonen. Het grote verschil met de dienstapotheek, die ook is gevestigd in het Beatrixziekenhuis. De rest van de medicatie wordt door Merel en haar collega's verpakt voor de medicijnkarren voor de verpleegafdelingen of de medicijnkratten voor transport naar de woonlocaties.

Elektronisch geneesmiddelen voorschrijven en bestellen

Voor het voorschrijven van geneesmiddelen gebruiken afdelingen in het Beatrixziekenhuis en groepen in de woonlocaties een geautomatiseerd voorschrijf- en medicatiebewakingsprogramma. Merel legt uit: 'Hiermee wordt medicijngebruik geregistreerd en medicatie-informatie naar de ziekenhuisapotheek doorgestuurd. Een bestelling via het voorschrijfsysteem van een geneesmiddel komt bij de ziekenhuisapotheek binnen. Hier zorgen mijn collega's en ik voor onder andere de verwerking, verpakking en aflevering van een bestelling. Ook controleren we samen met de ziekenhuisapothekers de medicatiebewakingssignalen in het voorschrijfsysteem, zoals wisselwerkingen tussen geneesmiddelen, dubbelmedicatie en overdoseringen. Als het nodig is, nemen de ziekenhuisapothekers contact op met de voorschrijver en wordt de medicatie eventueel aangepast.'

Veilige medicatiezorg

Dit alles gebeurt in het kader van veilige medicatiezorg, wat een uitdagende en zeer belangrijke zaak is. Daar is iedere zorgprofessional zich van bewust. Dagelijks bereiken de ziekenhuisapotheek dan ook vele vragen over de dosering van een geneesmiddel of de juiste keuze van een geneesmiddel. Het team van de ziekenhuisapotheek van het Beatrixziekenhuis, dat bestaat uit bijna 40 medewerkers, kan daarbij helpen. 'Zorgprofessionals buiten de ziekenhuisapotheek nemen contact met ons op als zij een vraag hebben over de dosering, het klaarmaken, de werking en toediening van een bepaald medicijn', vertelt Merel. 'Zo hebben verpleegkundigen bijvoorbeeld vragen over de inloopsnelheid van een bepaald geneesmiddel dat zij via een infuus toedienen. Daar help ik graag bij met een goed advies. Ook artsen en ziekenhuisapothekers overleggen tevens over mogelijke bijwerkingen van een geneesmiddel. Door de nauwe contacten met behandelaars en zorgverleners is de ziekenhuisapotheek snel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en behandelingen.'
De thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en recent het Beatrixziekenhuis zijn geaccrediteerd voor het kwaliteitssysteem JCI.In het kader daarvan wordt de dosering, het klaarmaken, de werking en toediening van medicatie regelmatig in het ziekenhuis en in de woonlocaties getoetst door middel van een tracer (kwaliteitscontrole). 'Erg leuk om te doen, omdat we elkaar scherp houden op goede en veilige zorg. En daar is de patiënt en de cliënt alleen maar bij gebaat.'

Farmaceutisch Steunpunt

En al aan de voorkant - voordat een patiënt in het ziekenhuis komt voor een behandeling - heeft het team van de ziekenhuisapotheek een scherp oog voor op veilig medicatiegebruik. Patiënten nemen hiervoor van hun eigen apotheek een actueel overzicht mee van de medicijnen die zij gebruiken. Merel: 'Vanuit het Farmaceutisch Steunpunt, een onderdeel van de ziekenhuisapotheek en gevestigd op de polikliniek preoperatieve screening en de spoedeisende hulp, brengen mijn collega's onder andere in kaart welke medicijnen patiënten al slikken voorafgaand aan hun behandeling. Dit doen ze om het gebruik van geneesmiddelen zo veilig mogelijk te laten verlopen tijdens de opname waarbij een arts uit het ziekenhuis niet zelden nieuwe of aanvullende medicatie voorschrijft. Als een patiënt weer naar huis gaat, krijgt hij ook een bijgewerkt dus actueel medicatieoverzicht mee naar huis, waar de huisarts en de eigen apotheek van op de hoogte worden gebracht.'

Voldoening

Het geeft Merel voldoening dat ze meewerkt aan veilig medicatiegebruik voor elke patiënt en cliënt. 'Bij het invoeren van de geneesmiddelen in de computer wordt er voor elke patiënt en cliënt gecontroleerd of de juiste dosering is voorgeschreven en of de verschillende geneesmiddelen samen gegeven kunnen worden', vertelt Merel. 'Pas als dat in kaart is gebracht, verpakken mijn collega's en ik alle geneesmiddelen die via de medicatiekarren voor de verpleegafdelingen of de medicatiekratten voor transport naar bijvoorbeeld de woonlocaties pas verpakt. Samen met de behandelaar en zorgverleners in zowel ziekenhuis als woonlocaties dragen we er zo zorg voor dat het juiste geneesmiddel op het juiste tijdstip aan de juiste patiënt of cliënt wordt toegediend.'
Spontaan voegt ze toe: 'Ik heb gewoon heel leuk werk, omdat ik als apothekersassistent in de ruim drie jaar dat ik hier werk al deze verschillende werkzaamheden binnen de ziekenhuisapotheek verricht.'

Interesse?

Het Beatrixziekenhuis staat opnieuw een jaar lang op nummer 1 in AD Ziekenhuis Top 100. Wil je ook werken in het beste ziekenhuis van Nederland? Bekijk dan nu ons vacatureoverzicht of we een passende vacature voor je hebben of meld je aan voor de Jobalert.