Vacatures voor vrijwilligerswerk in verpleeghuis Lingesteyn in Leerdam

In de nieuwbouw Hornstaete wonen 64 mensen met dementie. In de 32 appartementen van Glasstaete wonen mensen met een lichamelijke beperking. Daarnaast is er in Lingesteyn een afdeling voor mensen met psychische problematiek, een hospice afdeling en een afdeling dagbehandeling.

Onze vacatures

Vacature 1:  muzikale vrijwilligers
Speelt u een instrument of kan u goed zingen, in Lingesteyn zijn er op verschillende tijdstippen in de week muziekactiviteiten waar bij een gast optreden van harte welkom is.
Bijvoorbeeld: tijdens de zangmiddag op dinsdagmiddag zijn zangers altijd welkom.
Op vrijdagmiddag bij afsluiting van de week, zijn muzikanten welkom( denk aan pianist, accordeonist etc. Ook koren of andere gezelschappen zijn welkom op een middag of avond. Tijdstip in overleg

Vacature 2: Vrijwilligers bij een woongroep met bewoners met dementerend ziektebeeld

Samen met de medewerkers van de woongroep zorgt u dat bewoners een fijne dag/ avond hebben. U ondersteunt bij de maaltijden en kan helpen met de boodschappen of het schenken van koffie en thee. En of doet samen een activiteit.

Vacature 3: Vrijwilliger bij de dagbehandeling

Op de dagbehandeling komen cliënten die nog thuis wonen en behoefte hebben aan structuur en extra aandacht en/of om het thuisfront te ontlasten. U assisteert de zorgverlener bij de creatieve en ontspannende activiteiten die in groepsverband worden aangeboden. Daarnaast biedt u hulp bij koffiedrinken en samen eten. Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die van 9.30 tot 13.00 uur of van 9.30 tot 15.30 hierbij  willen ondersteunen.

Vacature 4: individueel-vrijwilligers (wandelen, praatje maken en of spelletjes doen)

Wij verbinden u als maatje aan een van onze bewoners. Bij deze bewoner is er behoefte om bezocht te worden voor een praatje, wandeling of spelletje. Dit kan in overleg waar uw voorkeur naar uit gaat, bij de woongroep met dementerende bewoners zijn of op een appartement bij de bewoners met somatische (lichamelijke) problematiek. Tijdstip van deze activiteit stemt u af op uw beschikbaarheid en de behoefte van de bewoner.

Vacature 5: Wandelvrijwilliger

Even naar buiten is een wens van vele bewoners, wandelvrijwilligers hebben we daarom  nooit genoeg. Tijdstip: liefst wekelijks afgestemd met de bewoner.

Ook zoeken we vrijwilligers die op donderdagochtend, in een groepje in samenwerking met onze buren van de Lingebolder, eerst samen koffie gaan drinken en daarna een wandeling gaan maken. Aanvang 9.15 tot ongeveer 12.00 uur.

Vacature 6: begeleiding op de duofiets
Wij beschikken over een duofiets met elektrische ondersteuning, waarop een cliënt en begeleider samen kunnen gaan fietsen. Tijdstip van deze activiteit stemt u af met de cliënt/ bewoner.

Vacature7: vrijwilliger bij een gespreksgroep
Op donderdagochtend is gelegenheid om voor bewoners met dementerend ziektebeeld om gezamenlijk koffie te drinken en te praten over allerlei voorkomende onderwerpen.
Tijdstip aanwezigheid vrijwilliger: donderdagochtend van 9.45 tot 11.30

Vacature 8: vervoer naar en van de kapsalon
We zoeken een vrijwilliger die onze bewoners /cliënten in hun appartement of woongroep ophaalt om naar de kapper te gaan. De Kapsalon is in Lingesteyn, onderweg een gezellig praatje maken en met rolstoelen kunnen rijden, is alles wat we van deze vrijwilliger vragen.
Tijdstip: donderdagochtend tussen 9.30 en 12.00 

Vacature 9: vrijwilliger voor creatieve of handwerk activiteit

Wij zoeken een vrijwilliger die met een groepje bewoners met een dementerend ziektebeeld kan stimuleren en creatief bezig wil zijn in de vorm van handwerken, kaarten maken, schilderen etc. Tijdstip aanwezigheid van de vrijwilliger vrijdagochtend van 9.45 tot 11.30

Vacature 10: vrijwilliger bij een mannenclub

Graag willen wij op verzoek van onze mannelijke bewoners een mannenclub op richten.
Elke vrijwilliger die hierin bij kan dragen is van harte welkom.
Tijdstip: dinsdagmiddag vanaf 14.30 uur en 16.00uur
 
Vacature 11: vrijwilliger voor hulp bij ‘Happy Hour’

Op vrijdagmiddag sluiten wij in Lingesteyn in het restaurant de week af met het zogenaamde ‘Happy Hour’ bewoners hun gasten, medewerkers en vrijwilligers zijn dan van harte welkom om tussen 15.00 en 16.00 onder het genot van hapje drankje en muzikale omlijsting elkaar te ontmoeten. Wij zoeken vrijwilligers die willen helpen in de bediening. 

Vacature 12: Vrijwilligers die affiniteit hebben met tuinieren
U begeleidt bewoners met dementie om samen planten te poten en een moestuintje te verzorgen, straatje te vegen, kortom samen ontspannend buiten zijn. Het dagdeel en tijdstip, waarop u wekelijks beschikbaar kan zijn, zal in overleg worden afgesproken.

Vacature 13: Vrijwilligers die specifiek ingezet worden bij de afasiegroep

Op maandag en woensdag komen er cliënten bij elkaar in de afasiegroep. Deze groep bestaat uit ongeveer twaalf personen. Onder begeleiding van de logopedist leren zij beter te communiceren en hierbij optimaal gebruik te maken van hun mogelijkheden. Het doel is actief deelnemen aan het sociale leven. Ook het contact met lotgenoten is belangrijk.
Van vrijwilligers die de deelnemers ondersteunen en begeleiden vragen wij
-Affiniteit met taal;
-Inlevingsvermogen;
-Duidelijk kunnen spreken en goed kunnen luisteren;
-In staat zijn zelfstandig, in overleg/ samenwerking met de logopedist oefenopdrachten uit te 
 voeren;
-Wekelijks minimaal 1 dagdeel beschikbaar


Contact

Heeft u belangstelling voor een van bovengenoemde vacatures? U bent van harte welkom! Vrijwilligerscoördinator Lingesteyn Maria Bertels geeft u graag extra informatie en nodigt u van harte uit om in een gesprek uw talenten te bespreken en samen te kijken op welke wijze u als vrijwilliger ons kan ondersteunen. Zij is bereikbaar via de mail: m.bertels@rivas.nl of telefonisch contact 06 27 20 94 88.