Vacatures voor vrijwilligerswerk in verpleeghuis Lingesteyn in Leerdam

In de nieuwbouw Hornstaete wonen 64 mensen met dementie. In de 32 appartementen van Glasstaete wonen mensen met een lichamelijke beperking. Daarnaast is er in Lingesteyn een afdeling voor mensen met psychische problematiek, een hospice afdeling en een afdeling dagbehandeling.

Onze vacatures

Vacature 1: Vrijwilligers die affiniteit hebben met tuinieren

U begeleidt bewoners met dementie om samen planten te poten en een moestuintje te verzorgen, straatje te vegen, kortom samen ontspannend buiten zijn. Het dagdeel en tijdstip, waarop u wekelijks beschikbaar kan zijn, zal in overleg worden afgesproken.

Vacature 2: Vrijwilligers bij een woongroep voor dementerende bewoners

Samen met de medewerkers van de woongroep zorgt u dat bewoners een fijne dag/avond hebben. U ondersteunt bij de maaltijden en kan helpen met de boodschappen of het schenken van koffie en thee. En u doet samen een activiteit. We hebben zowel in de ochtend van 8.30 tot 13.00 uur, als in middag van 14.00 uur tot 16.00 uur of in de avond van 18.30 tot 20.30 uur vrijwilligers nodig.

Vacature 3: Vrijwilliger bij de dagbehandeling

Op de dagbehandeling komen cliënten die nog thuis wonen en behoefte hebben aan structuur en extra aandacht en/of om het thuisfront te ontlasten. U assisteert de zorgverlener bij de creatieve en ontspannende activiteiten die in groepsverband worden aangeboden. Daarnaast biedt u hulp bij koffiedrinken en samen eten. Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die van 9.30 tot 13.00 uur of van 9.30 tot 15.30 hierbij willen ondersteunen.

Vacature 4: Individueel-vrijwilligers (wandelen, praatje maken en/of spelletjes doen)

Wij verbinden u als maatje aan een van onze bewoners. Bij deze bewoner is er behoefte om bezocht te worden voor een praatje, wandeling of spelletje. Dit kan in overleg waar uw voorkeur naar uit gaat, bij de woongroep of in een appartement bij de bewoners met somatische (lichamelijke) problematiek. Tijdstip van deze activiteit stemt u af op uw beschikbaarheid en de behoefte van de bewoner.

Vacature 5: Wandelvrijwilliger

Even naar buiten is een wens van vele bewoners. Wandelvrijwilligers hebben we daarom nooit genoeg. Tijdstip: liefst wekelijks afgestemd met de bewoner. Ook zoeken we wandelvrijwilligers die in een groepje met bewoners op donderdagochtend de markt in Leerdam willen bezoeken. Aanvang 09.15 tot ongeveer 12.00 uur.

Vacature 6: Vrijwilligers die specifiek ingezet worden bij de afasiegroep

Op maandag en woensdag komen er cliënten bij elkaar in de afasiegroep. Deze groep bestaat uit ongeveer twaalf personen. Onder begeleiding van de logopedist leren zij beter te communiceren en hierbij optimaal gebruik te maken van hun mogelijkheden. Het doel is actief deelnemen aan het sociale leven. Ook het contact met lotgenoten is belangrijk.

Van vrijwilligers die de deelnemers ondersteunen en begeleiden vragen wij:

  • Affiniteit met taal;
  • Inlevingsvermogen;
  • Duidelijk kunnen spreken en goed kunnen luisteren;
  • In staat zijn zelfstandig, in overleg/samenwerking met de logopedist oefenopdrachten uit te voeren;
  • Wekelijks minimaal 1 dagdeel beschikbaar, op maandag en/of woensdag.

Vacature 7: Vrijwilliger voor begeleiding op de duofiets

Wij beschikken over een duofiets met elektrische ondersteuning, waarop een cliënt en begeleider samen kunnen gaan fietsen. Tijdstip van deze activiteit stemt u af met de cliënt/bewoner.

Vacature 8: Vrijwilliger bij de gespreksgroep voor somatische bewoners

Elke ochtend is er gelegenheid om voor bewoners met somatische (lichamelijke) problematiek die een in een appartement wonen om gezamenlijk koffie te drinken en te luisteren naar het voorlezen van de krant. Van daaruit komt een gesprek tot stand. Tijdstip aanwezigheid vrijwilliger: van 9.45 tot 11.30 uur. Vacature voor vaste dagen: maandag of woensdag.

Vacature 9: Vrijwilliger voor begeleiding bij de Tovertafel (BeleefTV)

De tovertafel is een soort van Beleef-tv die op een tafel te zien is. Dit biedt interactieve spellen waardoor mensen zowel de fijne motoriek als het mentale vlak stimuleren. Denk aan een 'jukebox' met muziek en beelden uit de jeugd van de bewoners of aan een spreekwoordenspel. Naast deze stimulering zorgt de 'tovertafel' voor vrolijkheid en verbondenheid. Wij zoeken een vrijwilliger die een groepje dementerende bewoners kan begeleiden en stimuleren, om samen hier plezier aan te beleven. Tijdstip van deze activiteit in overleg.

Vacature 10: Vrijwilliger bij onze Islamitische woongroep Ikram

Woongroep Ikram bestaat uit dementerende bewoners met een Islamitische achtergrond. Hiervoor willen we graag vrijwilligers die kennis hebben van de taal (Turks of Arabisch) en de gewoontes passend bij de cultuur van de bewoners. Vrijwilligers bieden gezelschap, helpen bij maaltijden en/of koken.Tijdstip: op verschillende dagdelen is er hulp nodig, in overleg passen we de vrijwilliger in.

Vacature 11: Vrijwilliger bij het koken op de afdeling Korenbloem

Woongroep 'de Korenbloem' is een psychogeriatrische afdeling, waar 12 bewoners verdeeld over 2 huiskamers overdag verblijven. Er is dagbesteding en bewoners helpen mee met het bereiden van de warme maaltijd. Hiervoor vragen we hulp van een vrijwilliger die graag kookt en gezelschap en goede sfeer kan bieden. Tijdstip: wekelijks op maandagochtend van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Vacature 12: Vrijwilliger voor 'welzijn' op de hospice Anemoon en afdeling Wingerd

Op vrijdagavond en in het weekend van 17.00 uur tot 20.30 uur, zoeken wij vrijwilligers die tijd hebben om aandacht te geven aan mensen die op Hospice Anemoon en op afdeling Wingerd verblijven (op deze laatste afdeling verblijven cliënten met lichamelijke problematiek). Deze vrijwilliger heeft geen zorgtaken, maar zal op beide afdelingen individuele aandacht geven waar nodig is, dit kan bestaan uit praatje, wandeling, spelletje en helpen bij de maaltijden en koffie schenken.

Contact

Heeft u belangstelling voor een van bovengenoemde vacatures? U bent van harte welkom! Vrijwilligerscoördinator Lingesteyn Maria Bertels geeft u graag extra informatie en nodigt u van harte uit om in een gesprek uw talenten te bespreken en samen te kijken op welke wijze u als vrijwilliger ons kan ondersteunen. Zij is bereikbaar via de mail: m.bertels@rivas.nl of telefonisch contact 06 27 20 94 88.