Deskundige infectiepreventie Claudia de Jong:

Deskundige infectiepreventie Claudia de Jong:
'Ik heb ontzettend leuk en afwisselend werk'

Deskundige infectiepreventie Claudia de Jong is van huis uit verpleegkundige: ze werkte op de verpleegafdeling interne geneeskunde van het Beatrixziekenhuis, het beste ziekenhuis van Nederland. Ruim acht jaar geleden koos ze voor een switch naar de wereld van de micro-organismen en virussen. 'Ik deed de opleiding tot deskundige infectiepreventie en ben bewust in het Beatrixziekenhuis, dat onderdeel is van Rivas Zorggroep, blijven werken. 'Ik heb het hier enorm naar mijn zin!

Inzetbaar in de keten

De afdeling Infectiepreventie is gesitueerd in het Beatrixziekenhuis, vertelt Claudia, maar haar werkterrein beperkt zich niet alleen tot het ziekenhuis. 'Het leuke van bij Rivas werken, is dat je met je vak bezig bent in de settings van het ziekenhuis, het verpleeghuis en zelfs de thuiszorg. Ik richt me onder meer op de preventie van overdracht van micro-organismen en virussen, het tegengaan van (kruis)besmettingen en op het voorkomen van (ziekenhuis)infecties. In het ziekenhuis, het verpleeghuis en zelfs de thuiszorg.'

Meerwaarde

Als deskundige infectiepreventie is Claudia kwaliteitszorgfunctionaris op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. 'Optimale infectiepreventie valt of staat met beleid, protocollen en hoe volgens die richtlijnen wordt gewerkt. Ik merk dat zorgprofessionals binnen Rivas infectiepreventie serieus nemen en er de meerwaarde van zien. Dit heeft te maken met hun streven naar kwaliteit van zorg en de veiligheid voor hun patiënten/ cliënten. Ook is het prettiger zorg verlenen, als je als zorgprofessional veilig je werk kunt doen.'

Verbreden van kennis

Tijdens haar werk krijgt Claudia te maken met allerlei mensen op verschillende afdelingen en woonlocaties die invloed kunnen hebben op infecties binnen de desbetreffende instelling.
'Een groot deel van mijn werk bestaat uit het delen van mijn kennis en het geven van advies over hoe zorgprofessionals praktisch te werk dienen te gaan. Ik zet bij collega's in op het verbreden kennis en inzicht in het belang van infectiepreventie en let op de toepassing van de regels. Ik fungeer als de vraagbaak als zorgverleners twijfelen of ze een bepaalde richtlijn goed hanteren in hun werk. Telefonisch ben ik hiervoor alle dagen van de week bereikbaar, maar ook op locatie ben ik vaak te vinden.' Claudia geeft bijvoorbeeld klinische lessen. Daarbij geeft ze instructies en uitleg aan collega’s in het ziekenhuis, het verpleeghuis en de thuiszorg over infectiepreventie. 'Omdat zij de afdeling, de werkzaamheden en de zorg aan patiënten en cliënten goed kennen, passen zij het geleerde direct in de praktijk toe en inspireren hun collega’s dit ook te doen. Het bespreken van een specifiek hygiëne onderwerp, bijvoorbeeld handhygiëne, tijdens een werkoverleg en het adviseren van de teamleider hierover zijn manieren hoe je infectiepreventie in de praktijk op de agenda houdt. Ik vind het ontzettend leuk om daaraan bij te dragen!'

Outbreak-management

In het kader van optimale infectiepreventie worden er na bepaalde operaties zoals aan heup, knie, galblaas, blinde darm en keizersnedes in het Beatrixziekenhuis veel metingen gedaan door Claudia om post-operatief de mogelijke infecties in kaart te kunnen brengen. 'Niet het leukste werk hoor die metingen, maar het geeft ons wel inzicht in hoe we de zorg verlenen en waar nog verbetering nodig is.' Rivas is in de thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en recent in het ziekenhuis JCI-geaccrediteerd. Claudia is betrokken bij de zogenoemde “tracers”. Dit is een concrete toetsing van de werkwijzen conform de JCI-normen in de dagelijkse praktijk. ‘Verbeterpunten worden gelijk bespreekbaar gemaakt en het stelt een team ook in staat om goed voorbereid te zijn op doemscenario’s.’
Ook in de dagelijkse praktijk stelt Claudia vragen en geeft ze zorgprofessionals advies. Claudia: 'Een vraag kan zijn: zijn er ruim voldoende materialen op voorraad zoals schorten, mondkapjes, handschoenen en kweekstokken om adequaat te kunnen inspelen op een uitbraak van het NORO-virus? Zo niet, dan kan dat ruim voor een uitbraak een feit is, worden besteld.'

Goed op de hoogte

Binnen Rivas werken zorgprofessionals met HiX, het elektronisch cliëntdossier. Claudia: 'Het is een prima hulpmiddel bij het toewerken naar optimale infectiepreventie in de hele keten. Kennis op dat vlak over een cliënt of patiënt wordt netjes bijgehouden en geactualiseerd. Hierdoor kunnen zorgverleners de juiste maatregelen nemen, op het juiste moment en de juiste plaats.'
Claudia besluit: 'Ik heb ontzettend leuk en afwisselend werk. Door het delen en verbreden van kennis onder zorgprofessionals, het up-to-date houden van alle werkvoorschriften, de korte lijnen binnen de organisatie en het digitale dossier wordt, ook op mijn vakgebied, gewerkt aan veilige zorg voor alle cliënten en patiënten.'

Interesse?

Het Beatrixziekenhuis staat een jaar lang op nummer 1 in AD Ziekenhuis Top 100. Wil je onder andere ook werken in het beste ziekenhuis van Nederland? Kom dan gewoon langs voor een kennismakingsgesprek of loop een dienst met me mee. Bel hiervoor en we maken een afspraak.'

Claudia de Jong, deskundige infectiepreventie
(0183) 64 4878

Je kunt ook contact opnemen met recruitment@rivas.nl.