Geef uw mening over onze zorg

Het is voor ons van groot belang te weten hoe patiënten en cliënten hun bezoek aan Rivas hebben ervaren. Met de resultaten van het onderzoek kunnen wij onze zorgverlening waar nodig verbeteren. Uw mening is dus belangrijk. Het onderzoek is anoniem. Dat wil zeggen dat uw persoons- en medische gegevens niet bekend zijn.

Alvast hartelijk dank dat u wilt meewerken aan het onderzoek. Klik op één van onderstaande links voor de betreffende vragenlijst. De vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag.

Vragenlijst patiënttevredenheid Beatrixziekenhuis

Cliëntervaringsonderzoek Diëtetiek

Cliëntervaringsonderzoek Revalidatie & Herstel

Cliëntervaringsonderzoek Verpleeghuiszorg/ Woonzorg