Vacatures voor vrijwilligerswerk in verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht

In verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht vinden bewoners die niet langer zelfstandig kunnen wonen een nieuw thuis. Waerthoeve geeft hen rust in een helende omgeving. Bewoners met dementie en gerontopsychiatrische bewoners leven in kleine woongroepen. In totaal wonen in Waerthove 180 bewoners in woongroepen. Daarnaast wonen 56 mensen met een lichamelijke beperking in Waerthove. Zij wonen zoveel mogelijk zelfstandig in ruime appartementen.

In de woongroepen leven de bewoners volgens de principes van kleinschalige zorg. Kleinschalige zorg is zorg die geboden wordt in een huiselijke en herkenbare omgeving aan mensen met dementie. Zij wonen in kleine woongroepen. Met elkaar vormen zij een zo gewoon mogelijk huishouden en de bewoners kunnen zelf zoveel mogelijk hun dagelijks leven inrichten zoals zij dit wensen.

Voor alle bewoners van Waerthove geldt dat rekening wordt gehouden met hun gewoontes, normen en waarden. De gewoontes en rituelen die bewoners al hadden voordat zij naar het verpleeghuis verhuisden, worden waar mogelijk behouden.

In Waerthove behoren zorg in de laatste levensfase, crisisopvang en Revalidatie & Herstel ook tot het aanbod.

Onze vacatures

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de volgende functies:

Vrijwilliger bij de maaltijden Noorderwaert

U haalt de bewoners op in gebouw de Noorderwaert en brengt hen naar het grand café.
U ondersteunt hen bij de maaltijd en brengt hen na afloop van de maaltijd weer terug naar hun appartement.

Vrijwilliger afdeling Oude Maas

U helpt bij het ontbijt en stimuleert de cliënten daar waar mogelijk met het (opnieuw) leren van de dagelijkse bezigheden. Alle dagen mogelijk van 9.30 tot 12.30 uur of in onderling overleg.

Vrijwilliger bij de warme maaltijden Oude Maas

U haalt en brengt de cliënten van de Oude Maas naar het restaurant en weer terug. U ondersteunt daar waar het nodig is.

Gastvrouw/gastheer voor het verzorgen van het ontbijt

In het gebouw De Alblas verzorgt u in één van de woongroepen bij het ontbijt. U begeleidt de bewoners bij het eten en schept een rustige aangename sfeer. Ook wordt het zeer op prijs gesteld wanneer u met één van de bewoners een activiteit doet. Bijvoorbeeld als u de planten water geeft, een spelletje doet of iets dergelijks. Persoonlijke aandacht voor de bewoners staat hoog in het vaandel. Werkdagen zijn in overleg. Werktijden van 8.30 tot 11.00 uur of in overleg.

Gastvrouw/gastheer broodmaaltijd De Alblas afd. De Horst

U helpt tussen ongeveer 17.30 en 19.30 uur bij het verzorgen van de broodmaaltijd en alle daar bijbehorende werkzaamheden.

Hobbykok/kookvrijwilliger

In het gebouw De Giessen kookt u met en voor de bewoners van een woongroep. U bent rustig en vriendelijk en betrekt voor zover mogelijk de bewoners bij het verzorgen van de maaltijd. Alle dagen mogelijk van ongeveer 16.00 tot 18.30 uur.

Vrijwilliger individuele aandacht

U bezoekt eenmaal per week een bewoner die eenzaam is. U drinkt met de bewoner een kopje koffie in ons restaurant of, indien het weer het toelaat, gaat u even naar buiten. Afspraken over uw werkzaamheden en de tijden waarop u aanwezig bent, worden in nauwe samenwerking met de zorgregisseur gemaakt.

Vrijwilliger palliatieve zorg

U ondersteunt daar waar mogelijk de bewoners op de palliatieve unit. U verricht geen verzorgende taken maar kijkt in overleg met de bewoner waar deze behoefte aan heeft.
U bent minimaal 2 dagdelen per week aanwezig.

Vrijwilliger bij de fysiotherapie

U haalt en brengt de bewoners van en naar hun appartement. U bent rustig en beleefd.
Tijden en dagen in onderling overleg.

Vrijwilliger wandelen individueel

U gaat met een bewoner uit de Noorderwaert een eindje wandelen. Tijden in onderling overleg.

Vrijwilliger creatieve dames soos

U haalt en brengt de dames naar de soos en helpt hen bij hun creatieve activiteit. U bent vriendelijk en beleefd en hebt affiniteit met de doelgroep. U werkt samen met de activiteitenbegeleider op dinsdagmiddag van ongeveer 14.00 tot 16.30 uur.

Vrijwilliger heren soos

U haalt en brengt de heren naar de soos en helpt hen bij bijvoorbeeld houtbewerken en het schuren of verven van kleine meubeltjes. U vindt het leuk om deze heren samen met de activiteitenbegeleiding te helpen bij hun werkzaamheden en bent netjes en beleefd. Activiteiten in de soos vinden plaats op vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur.

Vrijwilliger kapsalon

U haalt en brengt de bewoners van en naar de kapsalon. U ondersteunt de kapster bij eenvoudige werkzaamheden en zorgt voor een kopje koffie of thee en een prettige sfeer. Werktijden zijn op maandag- en/of woensdagmorgen van ongeveer 9.00 tot 12.30 uur.

Vrijwilliger natuurgroep

U haalt en brengt de bewoners naar de natuurclub en helpt hen bijvoorbeeld bij het poten en zaaien van plantjes en het wieden van de tuin. In de wintermaanden is er een aangepast programma. U houdt van de natuur en vindt het leuk dit met ouderen te delen. De natuurgroep komt op dinsdag bij elkaar van ongeveer 9.30 tot 12.30 uur Ook de activiteitenbegeleiding is hierbij aanwezig.

Contact

Saskia van Beek
Coördinator vrijwilligers Waerthove
Telefoon: 06 30 52 34 15
Email: saskia.van.beek@rivas.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag