Afspraak 9 maanden

U heeft een afspraak met de jeugdarts. (In overleg met u wordt besproken of deze afspraak noodzakelijk is.) Samen bespreekt u welke vragen u heeft over het opgroeien en opvoeden van uw kind. De jeugdarts ondersteunt u en geeft u advies. Hierbij staat een aantal algemene thema’s centraal:

 • Groei
 • Voeding
 • Vaccineren
 • Veiligheid
 • Slapen (wakker worden, moeilijk in slaap komen)
 • Gedragsontwikkeling
 • Opvoeding
 • Ontwikkeling

De vragen en onderzoeken van het Van Wiechenschema zijn een onderdeel van uw afspraak, zoals:

 • Aanpakken van blokje, vasthouden en nog een blokje met andere hand aanpakken (ooghandcoördinatie en coördinatie tussen linker- en rechterhand)
 • Zegt ‘dada’, ‘baba’ of ‘gaga’ (spraaktaalontwikkeling)
 • Rolt van rug naar buik en terug
 • Hoofd ophouden in zitstand
 • Zit op billen met gestrekte benen