Afspraak 14 maanden

U heeft een afspraak met de jeugdarts.
Samen bespreekt u welke vragen u heeft over het opgroeien en opvoeden van uw kind. De jeugdarts ondersteunt u en geeft u advies. Hierbij staat een aantal algemene thema’s centraal:

 • Groei
 • Voeding
 • Vaccineren
 • Veiligheid
 • Slapen
 • Gedragsontwikkeling
 • Opvoeding
 • Ontwikkeling (eigen wil)

De vragen en onderzoeken van het Van Wiechenschema zijn een onderdeel van uw afspraak, zoals:

 • Zegt twee geluidswoorden met begrip (taalontwikkeling)
 • Begrijpt enkele dagelijkse zinnen (taalbegrip en begin taalproductie)
 • Blokje in en uit een doos, speelt geven en nemen (fijne motoriek, spelbegrip, sociaal gedrag)
 • Kruipen en lopen (coördinatie en werking zenuwstelsel)